Jump to content

Wp/mos/Regong arts

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Regong arts

Reegongã (sẽn yaa Rebgongã)[1] yaa zab-sõamyã sẽn gomd Tibɛtã Budismã yelle. B yaa vẽenema, bõn-naandsã, b sẽn gʋlsd bũmbã, b meebã la b sẽn tʋgdã.[2] B kẽnga Tongren tẽnga pʋga la Rongwo kʋɩlgã pʋga, sẽn be Zĩ-naandã sẽn be Zɩngnan tẽngẽ wã.

Yʋʋmd 2009 wã, b talla tigis-kãnga sẽn wilgd tɩ b tara bũmb nins sẽn pa tar yõod ne b vɩɩmã.[3]

Kibsa[edit | edit source]

B sẽn maand n maand yɩɩl n maandẽ wã yita yʋʋm kob-gĩnd 10 soabã pʋgẽ[4]

Sculpture at Rongwo Monastery

Regongã tʋʋm toor-toore[edit | edit source]

 • Tangka wã, b sẽn boond tɩ "tangka", "thanka", bɩ "tanka" (tãnga: [thɑːŋkɑː], sẽn yaa bũmb sẽn pa yɩll ne wã) yaa tigɛt rãmbã buud-goamã sẽn maand ne tãnsãb sẽn be bãnã zugu. B tõe n yãa bõn-naands sẽn yaa kãn-kãe, a Thangka foto wã sẽn tõe n yɩk ne gãnd a yiib sẽn loogd ne yãkrã, n tãag bõn-naandb sẽn tõe n maan n yɩk wall wall kʋɩlengã, sẽn tõe n tall mɛtɛɛr tus la kobs wʋsgo. Yaa bũmb nins sẽn wilgd tɩ b yaa Wẽnnaam nin-buiidã. Naoor wʋsgo, b tũnugda ne-b n maand b sẽn tõe n bʋgsd n bãng bũmb ninsã.
 • Dui tapɛstɛɛrã (duixiu) bɩ barbola wã yaa rũmsã la tɩɩsã sẽn maan tɩ b manegd-b ne silk n kɩt tɩ b lebg b sẽn maandã. B tõe n dɩka b teedã n maneg n maneg n kõ-b-la b roog wall b wallã.
 • B tõe n maana tigis-kãnga, kug, kug bɩ gãndg n maan tigis-kẽengã, la b maneg wẽnd-doogã la b zagsã ne b wall-pẽndb, teedã la b teedã.

Sõsg ning sẽn be sɛbã pʋgẽ[edit | edit source]

 1. ^ La Chine au présent : Une fleur de l’art tibétain – Visite au lieu de naissance de l’art Regong
 2. ^ UNESCO : Les arts Regong : Inscrit en 2009 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité
 3. ^ Les arts tibétains Regong

See also[edit | edit source]

Ges-y me[edit | edit source]

Sõsg sẽn be ligdi[edit | edit source]

 • Tibetan culture
 • Tibetan art

Sebtiise[edit | edit source]

 1. https://himalaya.yale.edu/event/rise-individual-through-tibetan-thangka-art-rebgong
 2. http://www.chinatoday.com.cn/ctfrench/se/2010-04/23/content_266099.htm
 3. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00011&RL=00207
 4. https://web.archive.org/web/20160303211920/http://www.chinacrafts.org/fr/Chinese_handicrafts_category/HTML/10149.html