Jump to content

Wp/mos/Radif(music)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Radif(music)
radif
Subclass ofrepertoire Tekre
Country of originIran Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00279, https://ich.unesco.org/fr/RL/00279, https://ich.unesco.org/es/RL/00279 Tekre

Raadif (Persian: ردیف, sẽn yit Perse: ردیف) yaa pĩnd wẽndẽ yɩɩl-rãmbã sẽn tall b rãmb n tall yʋʋm wʋsg n tũud noorã. A getame tɩ b na n yɩɩla yɩɩl toor-toorã sẽn boond tɩ dastgāh. Iran nebã sẽn mi n mi n mi b yɩɩlã yaa radif, sẽn yaa yɩɩl nins sẽn yaa pĩnd wẽndẽ wã sẽn paam n paam n paam karen-biisã b karen-biisa nengẽ. Wag-yẽng zugẽ, ned kam fãa sẽn da tolg a meng goamã kɩtame tɩ yɩɩl-paalgã lebg sõma, tɩ b tõe n yeel tɩ yaa yẽ n yeel tɩ yɩɩl. Yɩɩll-kãensã sẽn da ket n ket n yaa sõma wã ra segd n paama b tẽr la b tõog n tall n yɩɩl n tõog n yɩɩl sõma.

Sẽn na yɩl n bãng tɩ b raabã yaa bũmb sẽn yaa to-to wã, b segd n maana yʋʋm wʋsg n le leoke. Sẽn yaa-a ra-kãnga segd n kɩtame tɩ a tõog n maan a tʋʋmd wakat fãa.

Ra-dĩ-n-taarã tara dast-ga-d-d-laase, tɩ b sẽn tar to-to wã yaa b sẽn get b no-rɩt-rɩkã yelle, la b sẽn get yɩɩl nins sẽn be b pʋgẽ wã. Dãstagã wilgda bũmb sẽn yaa sõma. Dãstagã tõe n tara gousheh 10 bɩ 30 (nẽms). Dãsgã gooshes sẽn yaa kãsmã wilgda bãnd toor-toorã sẽn be dãsgã pʋgẽ. B boondame tɩ shahed. D sã n wa module zũnd-rãmbã sʋka, a shaadã kẽndame, la a kɩtdame tɩ b lebg n wʋmd koɛɛgã. Yɩɩll-kãensã pʋgẽ, b sẽn maand yɩɩlã tara manesem a tãab: b sẽn yaa b sẽn yaa to-to, b sẽn yaa a to-to (lang) la b sẽn yaa pa tar to-to. Persian rĩn-gʋlsdã sẽn maand yɩɩl to-to wã kɩtame tɩ b pa tõe n bãng b sẽn maand to-to ye. B sẽn gomd b yɩɩlã la b sẽn gomd b sẽn gomd to-to wã pa yembr ne b sẽn gomd a yɩɩlã ye.

B sẽn gʋlsd karã wã yaa karã-kãsems wʋsg sʋka. B tigsa yɩɩl wʋsg sẽn tar goosh 20-40 sẽn be dastgāh ning fãa pʋgẽ.

A Mirza Hossein-Qoli ne a Mirza Abdollah ra-kãsems yaa ra-kãsen-kãsemse, la yaa ra-kãens n ket n be karen-biis wʋsg sẽn dat n ket n zãmsda Pɛrs mizikã pʋgẽ. A yaa yʋʋr sẽn tar wʋsg tɩ yaa yɩɩl wʋsg sẽn zĩnd wakat kãng la sẽn deng rẽ wã n gʋls-a.

A Mirza Gholi me toeem yɩɩl wʋsg la a kẽer kell n yɩɩl wa sẽn da ratã, la kasetã pa tar pãng n wilgd tɩ yɩɩl nins b sẽn da gʋlsã toeemame, la b sẽn dɩkd b sẽn da maand to-to wã yĩnga, d pa tõe n wilg tɩ yɩɩl-kãens toeemame, bala d pa tõe ne yɩɩl-rãmbã wall b sẽn gʋlsd b sẽn pa tõe n mak ne b sẽn gʋlsã ye.

A Mirza Hossien Gholi yɩɩl-tũudb la a sẽn yɩɩdã yɩɩl-dãmb n yɩɩdã yaa a Ostad Ali-Akbar Shahnazi. A tʋʋmdã ket n yaa tʋʋm-tʋmdb wʋsg sẽn tʋmd n paasdẽ, la yaa tʋʋm-no-kãsems wʋsg sẽn tũud-b rũndã-rũndã. Yaa sɩd tɩ karen-biis nins sẽn sɩng b lekollã pa na n tõog n bãng b sẽn maandã ne b kasetã ye, bala b pa na n wʋm bũmb wʋsg ye. La karen-bi-bi-pugl sẽn zãmsd nebã lekollã pʋgẽ, a tõe n bao n bãnga a sẽn na n maan to-to wã. Woto tõe n kɩtame tɩ rogemã lebg bilf la kɩt tɩ b raagã pa wa ye.

A Jean During n yiis a Mirza Abdollah ra-kãnga n gʋls-a yʋʋm 1970 wã, a Nour Ali Boroumand sẽn gʋls-a wã zugẽ. La a Mirza Hossein-Qoli sẽn gʋls a sẽn boond tɩ Mirza wã, a Dariush Pirniakan n yiis-a yʋʋmd 2001 wã. Baa ne a sẽn pa nong bi-bɩɩs wʋsg n nong a raabã, a ket n yaa Pɛrs mizikã pãng la a yẽbgr ye. A tõe n maana ne western mizik sẽn pa tar nebã wʋsg ye, la a yaa western music wã pãng.

Gesã tãabã[edit | edit source]

  • Avaz
  • Tasnif

Zems-n-taase[edit | edit source]

  • Radif sẽn be Wayback