Wp/mos/Pirekua

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Pirekua

Pirekua (Purépecha) yaa yɩɩl buud sẽn yit Purépecha (Michoacán, Mexi). Pirekua yɩɩla tõe n yaa rao bɩ pag, a yaa a yembr bɩ a yaa a toore, la a tõe n yɩɩla ne instrument. Pirériechas yaa ned sẽn maand b sẽn tõe n sõng nebã tɩ b bãng b sẽn maand to-to wã.[1]

Pirekua sullã sẽn yaa to-to wã na n maana yɩɩl a yiib bɩ a tãab, la b sẽn tar tãnsã, la b ningd wa n wẽed ne sobg sẽn yaa kãsenga, la b pa tar b sẽn na n yãag-b ye. A Henrietta Yurchenco wilgame tɩ a Piɛre ne a Piɛree wã fãa yaa tãnsãb-biis sẽn yaa bilfã, b sẽn maand yɩɩl wa duetã, n maand yɩɩl sẽn yaa sõma ne b sẽn maandã, la b tũnugda ne tãnsãs a yiib bɩ a tãabo (I-IV-V) sẽn yaa kãsenga bɩ sẽn yaa bilf n pa tar modulasõ.

Pirikua goamã sẽn yaa bũmb ning sẽn sɩng ne yɛl nins sẽn zĩnd pĩnd wẽndẽ wã n tãag tũudum, yɛl nins sẽn be politikã pʋgẽ wã, la nonglem la taab taab taab sʋka, n tũnug ne makrã.[2] B tũnugda ne bõn-buudã n wilgd tɩ b yaa pagbã, b ratem n maan bũmb ninsã la b yaa nin-buiidã. Baa b sẽn na n yɩɩl sonã ne Spaansã, pirekua wã yaa Purépecha, la b sẽn na yɩl n tõog n maan bũmb nins b sẽn maand daar fãa wã, pirekua yaa Purépeca dũniyã tagsg sẽn yaa kãsenga.

Ges-y me[edit | edit source]

 • UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists

Sõng-n-taase[edit | edit source]

 1. http://www.unesco.org/culture/ich/RL/00398
 2. http://www.unesco.org/culture/ich/RL/00398

Zems-n-taase[edit | edit source]

 • Zĩ-kɩtbã sɛb: "Pirekua, P'urhépecha nebã yɩɩl-kʋdã", UNESCO.org.
 • v
 • t
 • e

Music of Mexico

 • v
 • t
 • e

UNESCO Oral and Intangible Heritage of Humanity: Music

 • v
 • t
 • e

UNESCO Representative List of the Intangible

Cultural Heritage of Humanity/Latin America and Caribbean