Wp/mos/Ousseni Bouda

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Ousseni Bouda

Sõngr sẽn yit Wikipedia pʋgẽ

Ousseni Bouda
human
Sex or gendermale Tekre
Country of citizenshipBurkina Faso Tekre
Country for sportBurkina Faso Tekre
Date of birth28 April 2000 Tekre
Place of birthOuagadougou Tekre
Occupationassociation football player Tekre
Position played on team / specialitymidfielder Tekre
Educated atStanford University Tekre
Member of sports teamStanford Cardinal men's soccer Tekre
Sportassociation football Tekre
LeagueMajor League Soccer Tekre

A Ousseni Bouda (b sẽn dog yʋʋmd 2000 4 rasem 28 wã) yaa Burkĩna tẽnga b sẽn boond tɩ "Soccer League" sẽn boond tɩ San Jose Earthquakes wã b sẽn boond t'a Burkina Faso wã.[1]

A Bouda paama Gatorade National Boys Soccer Player of the Year ning sẽn paam yʋʋm 2017-18 soabã. A yaa tẽn-tẽngã waoogre, la b ningda a sẽn yaa tẽn-bi-bɩɩga la a sẽn yaa sõma n yɩɩd a taabã[1]

Tuuma[edit | edit source]

A Ousseni Bouda sẽn dog Burkina Faso wã, a zĩnda Ghana wã, a sẽn zãmsd bũmb ning n dat n maan a vɩɩmã pʋgẽ wã yʋʋm a naas pʋgẽ.[2] A sẽn wa n be Millbrook School wã, a wa n dɩka a naam n na n tõog n tõog n paam a tãabã. A paama Gatorade National Soccer Player of the Year, sẽn yaa tẽn-tẽngã kũun sẽn kõt bi-bɩɩg sẽn yaa sõma n yɩɩd karẽn-bi-pugli wã. A sẽn maan a yiib-n-soabã, a Bouda talla bõn-goals a nu ne a sẽn da maandã fãa.[3][4]

A sẽn paam n lebg ãds a nu n paas Top Drawer Soccer wã, a Bouda yɩɩ karẽn-biis karẽn-bɛdã karẽn-biisã karẽn-kɛdg programã pʋgẽ. A yaa karẽn-bɩɩdã a yembr sẽn paam Gatorade High School Player of the Year Award wã. Be, a Bouda sɩngame n na n maan a pipi kolɛj goalã. Yʋʋmd 2019 zĩ-likr kiuug rasem 15 wã, a Bouda paama Pac-12 raopã raopã sẽn yaa pipi raopã n paam n paam waoogre. [5] Yʋʋmd 2019 zĩiga, yʋʋm-nif kiuug rasem 20 wã, a sẽn wa n baas Pac-12 raopa raopã, a Bouta paama a Pac-12 raobã sẽn yaa raopã. [6]

A Bouda pa le tõe n maan 2020 yʋʋmdã wakatẽ wã, a sã n wa paam kibay yĩnga. Yʋʋmd 2021 wã, a wa n dɩka a Stanford taoor ne a sẽn paam n deeg a sɩnga a nii la a lʋɩɩs a nu. A paama a naam United Soccer Coaches All-Region pipi tigisẽ la a paama a naam All-Pac-12 pipi tigisã pʋgẽ. [7]

Yʋʋmd 2022 yʋʋm-yʋʋmd pipi kiuug rasem a 6 wã, a Bouda paama pʋlem tɩ yaa a Adidas yʋʋm 2022 yʋʋm-vʋʋsg sull a nii n na n wa paam n tũ MLS SuperDraft ning sẽn na n zĩnd yʋʋm 2022 soabã. [8]rasem a nu poore, San Jose Earthquakes yãka a Bouda tɩ yɩ b pipi n yãk a soab la a nii n yãk a soabã. [9]

Tẽns fãa[edit | edit source]

A Bouda yaa Burkina Faso tẽnga taoor dãmb sẽn be tẽn-tẽngã pʋgẽ wã. A leb n yɩɩ Burkina Faso U-20 wã me yʋʋm 2019.[10]

D sẽn paam waoogre

B sẽn yaa ned kam fãa

Pac-12 yʋʋmdã pipi soabã: 2019

Pac-12 Bãndã-n-soabã (Octobre 15, 2019; Sept. 3, 2021; Octobre 4, 2021)

Gatorade High School yʋʋmdã piisã: 2017-18

Top Drawer Soccer Best XI Freshman First Team: 2019

Koɛɛg piisã kibarã fãa - Pipi yʋʋmdã sull: 2019

United Soccer Coaches All - Far West Region: 2019, 2021

B sẽn yã b sẽn maan bũmb ning fãa wã

A sẽn paam n paam n paam b diplôme wã yaa:

United Soccer Coaches All American: 2018-2019

New England Soccer Journal yʋʋmdã maan-kʋʋda: 2018-2019

DÃMBA DƐN-TƲN - D AMERIKA Rɩk-rɩk-n-taase: 2018-2019

Sebtiise[edit | edit source]

'

  1. 1.0 1.1 https://web.archive.org/web/20220627013627/https://playeroftheyear.gatorade.com/poy/assets/writable/36646/2017-18%20Gatorade%20National%20Boys%20Soccer%20POY%20Press%20Release_FINAL.pdfv
  2. https://www.prnewswire.com/news-releases/gatorade-national-boys-soccer-player-of-the-year-ousseni-bouda-300661254.htmlhttps://www.prnewswire.com/news-releases/gatorade-national-boys-soccer-player-of-the-year-ousseni-bouda-300661254.html
  3. https://www.nesoccerjournal.com/ousseni-bouda-powers-millbrook-to-class-c-championship/https://www.nesoccerjournal.com/ousseni-bouda-powers-millbrook-to-class-c-championship/
  4. https://www.soccerwire.com/news/clubs/hs-boys/ousseni-bouda-named-gatorade-national-boys-soccer-player-of-the-year/
  5. https://www.topdrawersoccer.com/club-player-profile/ousseni-bouda/pid-115808
  6. https://usatodayhss.com/2018/class-of-19-the-19-names-to-know-for-the-upcoming-school-year
  7. https://www.topdrawersoccer.com/high-school-soccer-article/ousseni-boudas-legendary-course_aid44208
  8. https://pac-12.com/article/2019/10/10/pac-12-announces-mens-soccer-player-week
  9. https://pac-12.com/article/2019/11/20/pac-12-announces-mens-soccer-all-conference-honors
  10. https://gostanford.com/news/2022/1/11/mens-soccer-bouda-back-in-the-bay.aspx