Wp/mos/Mutawakilu Adam

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Mutawakilu Adam

Sõngr sẽn yaa zaalem n yit Wikipedia pʋgẽ

Mutawakilu Adam
human
Sex or gendermale Tekre
Country of citizenshipGhana Tekre
Family nameAdam Tekre
Date of birth2 March 1978 Tekre
Languages spoken, written or signedEnglish Tekre
Occupationtutor, accountant Tekre
Position heldMember of the 7th Parliament of the 4th Republic of Ghana, Member of the 6th Parliament of the 4th Republic of Ghana Tekre
Educated atUniversity of Oxford, University of Dundee, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, University of Ghana, Central European University Tekre
Academic degreebachelor's degree Tekre
Member of political partyNational Democratic Congress Tekre
Religion or worldviewIslam Tekre

A Mutawakilu Adam (tõnd sẽn dog yʋʋmd 1974 tʋʋlg kiuugu rasem a ayiib wã) yaa Ghana sakda la politik soab sẽn yaa Ghana parliamentã naan-naab a naasã naan-naaba siglgã taoor lʋɩtb sull sẽn yaa Damango tẽnga taoor soab sẽn be Savanna soolmẽ wã n yɩ National Democratic Congress neda.[1][2]

Bi-bɩɩgã la a zãmsgo[edit | edit source]

A Mutawakilu Adam yita Damango, Savanna region soolmẽ. A yaa raab soaba la ligd tʋmtʋmd. A tara karẽn-biis kaset A Bagabaga Training College pʋga. A paama a BA wã Administrasã pʋgẽ University of Ghana yʋʋmde 2002 wã, la Commonwealth Executive Master of Business Administration (CEMBA) wã Kwame Kwame Nkrumah University of Science and Technology yʋʋmde 2010.[3]

Karẽn-bi-pugl[edit | edit source]

A John Evans Atta Mills n yãk a Mutawakilu t'a yɩ Gonja Zĩis tẽnga taoor soaba.[4] A Mutawakilu zĩnda Gonja district Zapã zĩiga taoor soaba (DCE) yʋʋm 2009 soabã yʋʋm-vẽk kiuugã n tãag 2013.[5][6] A sẽn yaa DCE, a tʋma n na n maneg a nin-buiidã vɩɩm ne a sẽn lʋɩɩs n get zãmsgo, koom, yel-paalg la laafɩ wã yelle.[7][8][9] Sẽn deng a sẽn wa n lebg DCE, a Mutawakilu tʋma yʋʋm 2004 n tãag 2009 t'a yɩ ligd yel-gɛt sẽn yaa taoor soaba la ligd yel-bũndã taoor soaba, University for Development Studies tẽnga taoor lʋɩtb sull sẽn get b yiri wã pʋgẽ. A tʋma Ghana Education Service me me n yɩ karen-bi-bi-pugl yʋʋm 1996 n tãag yʋʋm 2003.[3]

Politiki[edit | edit source]

Parliamentã neda[edit | edit source]

Yuum 2012 Politikã naam yakre[edit | edit source]

A yals n naan bo Damango constituency tẽnga politikã gofneem naama pʋga, yʋʋmde 2012 politikã naam yâk rẽ wakata wã, a sẽn da paam n deeg n deeg n kõ a nin-buiidã sõor sẽn yaa 9,518 sẽn makda 56.79% n tõog n paam n kõ a Albert Kassim Diwura sẽn yaa a sẽn da yaa a taoor soab sẽn yaa a soab n deeg n kogend n kõ a New Patriotic Party wã n deeg n paam n deeg sõor sẽn ya 7,041 sẽn makda 42.01%.[10] A zĩnda kom-bɩɩs wʋsg sullẽ yʋʋmd 2013 n tãag yʋʋm 2017 wã, hal b sullã sẽn paam pãng n tõog n yãk n yãk n yɩ tẽnga taoor soaba, a John Dramani Mahama wã maasem yĩnga.[11]

Yʋʋmd 2016 Politikã naam yakre[edit | edit source]

Yʋʋmd 2016 politikã gofneem naam yakre wakat wã, a Mutawakilu ra paasa a Damango constituency n naan yɩ m bo naama tẽnga pʋga, a tõog n paam n deeg b rãmb 10,263 sẽn yaa 55.22% n zab ne a Albert Kassim Diwura, sẽn yaa kandida sẽn zĩnd 2012 wã, sẽn da paam n deeg n deeg b rãmba 8,139 sẽn yaa 43.79%.[12] A sullã sã n wa paam n paame, a pa le tõe n paam a naamã.[13] A Mutawakilu Adam yaa Ghana 4nd Republiiki 7th Parliament minority bench ning sẽn yaa a soab. A yaa ministeerã ne a sẽn geta pãng yellã gom-bi-no-rɛɛs.[14][15] A ra yaa sull ning sẽn get ligd ning sẽn tar yõodã taoor lʋɩtb sullã me n tʋmdẽ. A sẽn yaa minas la pãng sull ning sẽn get b yellã sull ning ning sẽn getẽ wã, a Mutawakilu kɩtame tɩ Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) siglgã paam ligdã a sẽn na n maan a pʋɩ-tẽngã pʋgẽ wã. Tʋʋm-kãens sʋka, b ra na n maana bẽnegr ne b sẽn naan naan naan naan maan bẽnegr a naas, b maan bẽneg a 12 ne b sẽn na n maan bẽngem-n-tɩrs a 12 ne a KVIP a yiib sẽn tar zĩ-n-taase, tɩ yaa West Gonja District n togs rẽ.[16]A Mutawakilu sẽn yaa mines la pãng yɛl taoor soab sẽn bool tɩ b yõk a Frimpong-Boateng sẽn yaa bãngrã la teknoloji minisr la tẽnga la siglgã minisr tɩ b wilg b sẽn maan bũmb ning sẽn kɩt tɩ b paam n maan zãmb n maan zũndb sẽn pa beẽ wã sẽn yaa 500 wã sẽn kẽed ne zũndbã sẽn pa be beẽ wã. Yʋʋmde 2020 bõn-bɩʋʋng pʋgẽ, a kõo busunu bãas siglgã ambulanse, sẽn na yɩl n pids a sẽn pʋlem ne nin-buiidã la a nin-buiidã tɩ b na n sõng bãadbã tɩ b yi bãas zĩigẽ n kẽng bãas roogẽ wã.[17][18] A Mutawakilu sẽn yaa mines la pãng yɛl taoor soaba, boolame tɩ b yõk prof. Frimpong-Boateng, sẽn yaa bãngrã la teknoloji minisr la tẽnga la siglgã minisr sẽn da yaa bũmb ning sẽn kɩt tɩ b maan wẽnga, sẽn yaa tɩ b yãt b sẽn maan digd-d-dã sẽn pa le tarẽ wã sẽn da yaa 500 wã.[19]

A Menga vɩɩm[edit | edit source]

A yaa Musulman, la a kẽe kãadem n tar kamb a nu (5).[1]

Sebtiise[edit | edit source]

 1. 1.0 1.1 http://www.ghanamps.com/mps/details.php?id=5315
 2. https://www.ecobank.com/corporate-investment-banking/wsa-management/value-proposition/securities/news?news=202003261010373434ztszu9dyt
 3. 3.0 3.1 https://ukgcc.com.gh/hon-mutawakilu-adam/
 4. https://www.myjoyonline.com/news/president-mills-withdraws-6-dce-nominees/
 5. http://www.ghanadistricts.com/Home/Reader/211182
 6. https://www.mynewsgh.com/mutawakilu-rallies-for-support-for-jinapor-as-he-concedes-defeat/
 7. http://www.ghanadistricts.com/Home/Reader/214132
 8. http://www.ghanadistricts.com/Home/Reader/219657
 9. http://www.ghanadistricts.com/Home/Reader/213021
 10. http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2012/savannah/damongo/
 11. https://www.dw.com/en/incumbent-wins-ghanas-presidential-election/a-16440469
 12. http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2016/savannah/damongo/
 13. https://web.archive.org/web/20231118171948/https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/ghanaelection2016/
 14. https://www.theghanareport.com/govt-using-gnpc-as-its-side-pocket-minority/
 15. https://web.archive.org/web/20190622140401/http://theheraldghana.com/adams-mutawakilu-who-send-you-sef/
 16. http://www.ghanadistricts.com/Home/Reader/241190a-0af9-40ca-af
 17. https://citinewsroom.com/2020/09/mutawakilu-donates-ambulance-to-busunu-health-centre/
 18. https://www.myjoyonline.com/news/regional/adam-mutawakilu-delivers-on-awaited-campaign-promise/
 19. https://citinewsroom.com/2020/02/missing-excavators-prof-frimpong-boateng-must-also-be-arrested-mutawakilu/