Wp/mos/Montea

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Montea
montea
music genre, type of dance
Subclass ofAfrican folk music, music of Seychelles, dance Tekre
Country of originSeychelles Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/01690, https://ich.unesco.org/fr/RL/01690, https://ich.unesco.org/es/RL/01690 Tekre

Moutya yaa Afirik kʋdemd sẽn wõnd Sega wã, la a sẽn tar n paasd a sẽn dat n wilg bũmb ningã. Pagbã la b ra-rãmb sẽn ki wã kẽndda ne b sẽn maand n pa tar b sẽn tõe n yã wã n wa paam n yãgd n yãgd b sẽn maand ne bʋʋg pe-kẽeng n wa n wa n dɩt n wa n kʋɩɩb-b n wa n sɩng kibsã (n yaool n yaa yʋngo). Dãnd sɩngda bilf-bilf wakat ning b sẽn boond tɩ bobã sẽn paẽ wã, la a paasda a pãng n lebg a sẽn yaa a sẽn na yɩl n maan bũmb sẽn pa noom nebã, a sẽn na n yɩ tao-tao n paasdẽ wã yĩnga.

B sẽn yãgd yɩɩlã, b sẽn kiidã, b yɩɩla yɩɩl sẽn wilgdẽ tɩ b vɩɩndã pʋgẽ, b sũ-sãamsã la sũ-noogã yaa to-to. Hal tɩ ta yʋʋm 1970 wã saabẽ, b ra getame tɩ Moutya wã yaa yɩɩl sẽn yaa sõma n yɩɩd, la b pa sak-a ye.