Wp/mos/Kwabena Appiah-Pinkrah

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Kwabena Appiah-Pinkrah

Sõngr sẽn yaa zaalem n yit Wikipedia pʋgẽ

Kwabena Appiah-Pinkrah
human
Sex or gendermale Tekre
Country of citizenshipGhana Tekre
Given nameKwabena Tekre
Date of birth23 August 1947 Tekre
Languages spoken, written or signedEnglish Tekre
Occupationpolitician, consultant Tekre
Position heldMember of the 7th Parliament of the 4th Republic of Ghana, Member of the 6th Parliament of the 4th Republic of Ghana, Member of the 5th Parliament of the 4th Republic of Ghana, Member of the 4th Parliament of the 4th Republic of Ghana Tekre
Educated atUniversity of Bremen, Fairleigh Dickinson University Tekre
Member of political partyNew Patriotic Party Tekre
Religion or worldviewChristian Tekre

Kwabena Appiah-Pinkrah (b sẽn dog yʋʋmd 1947 tʋʋlg rasem 23 wã)[1] yaa Ghana politik soab la sakda taoor dãmb sẽn yaa Ghana tẽnga taoor dãmba.[1] A yaa tẽnga taoor soab sẽn yãg a 4 soabã, 5 soabã, 6 soabã la 7 soabã Ghana tẽnga pʋga.[2][3] A yaa "New Patriotic Party wã" sull neda.[1][4]

Bi-bɩɩgã la a zãmsgo[edit | edit source]

A Appiah-Pinkrah rogame yʋʋmd 1947 tʋʋlg rasem pisi-la tâ.[3][1] A yaa Akrofoum, sẽn yaa tẽng sẽn be Gana Ashanti soolmẽ wã.[5][1] A yaa Fairleigh Dickson Yuniõrgr sẽn be United States of America wã karen-biiga.[3][1] A paama karengã sẽn yaa karengã tẽn-tẽngã zãmsg wɛɛngẽ.[5][3] A paama diplôme (tõnd sẽn yaa kãseng n yɩɩd) ne Bremen tẽnga sẽn be Zapãr-Germãn.[3]

Karẽn-bi-pug[edit | edit source]

A Appiah-Pinkrah yaa taoor lʋɩtb la yiri zabd.[5] A yaa Global Linkages Company Limited sẽn be Accra wã taoor soaba.[6]

Politik[edit | edit source]

A Appiah-Pinkrah yaa sull sẽn boond tɩ New Patriotic Party. A lebga tẽnga bĩng n sɩng yʋʋmd 2005 yʋʋmdã yʋʋmdã yʋʋm-vẽkr kiuugã, la a tõog n yɩ tẽnga taoor soab yʋʋmd 2004 yʋʋm-vʋʋr kiuugã.[3][7] Rẽ tɛka, a zĩnda taoor naoor a naase.[5] A yaa Akrofoum tẽnga taoor soab.[7][1][3] A yaa tẽnga taoor soab sẽn yãk a naan-soab a naas soaba, a nu soaba, a yoob soaba la a yopoe soabã.[3] A yaa kom-bɩɩs a ye sẽn get tẽnga la tẽn-tẽngã siglgã la kom-bɛɛg siglgã taoor lʋɩtb sull a ye sẽn be Ghana 4 soabã tẽnga parlament a ayopoe soabã pʋgẽ.[3]

Politikã naam yakre[edit | edit source]

A Appiah-Pinkrah yaa Ghana tẽnga taoor dãmb n yãk a sẽn yaa a pipi n yɩ tẽnga taoor soab yʋʋm 2004 wã.[3][7] A paama a New Patriotic Party wã ligd n tõog n na n yɩɩdã.[3][7] A sẽn yãkã ra yaa pʋga sẽn be parlemaar pʋ-tẽngã pʋ-tẽer 36 wã sʋka, sẽn zĩnd pʋ-tẽeb 39 ning sẽn paam-a wã Ashanti têng pʋga.[8].A New Patriotic Party tõogame n paam pʋ-tẽer wʋsg ne pʋ-tẽeb sẽn yaa 128 n yɩt o b soore 230 wa puga.[9] A paama vot 10 808 n yãk n yãk n kõ vot sẽn zems 15,645 sẽn zems ne vot sẽn zems ne 70.4% sẽn zems ne sẽn kõ wã.[7] A yaa a Joseph K. Abim sẽn yaa National Democratic Congress wã taoor soaba.[7] A paama vot sẽn tar yõod wʋsg n yɩɩd a soab fãa wã pʋɩ-sʋka 29,6%.[7]

Yuumd 2008 wã, a tõogame n yãk b sẽn yaa b sẽn yaa a Zeova Kaset rãmbã n yãk n na n yɩ a Zeova Kaset soaba.[10] A sẽn yãkã ra yaa pʋga sẽn be parlema pʋga 34 wã pʋga, sẽn kẽed ne pʋga 39 ning sẽn paam-a wã Ashanti têng pʋga.[11] A New Patriotic Party tõogame tɩ b paam pʋɩɩr sẽn yaa 109 n yakre 230 n yaa soora zĩnd tẽnga pʋga.[12] A paama vot 8976 sẽn zems vot 14 606 sẽn yaa b sẽn kõ wã sʋka, sẽn zems vot 61.45% sẽn kõ wã.[13] A yaa a Opoku Ampofo Manu sẽn yaa NDC ning sẽn yãk a ning a ning a soogdã, a Anthony Kwakye Ameyaw sẽn yaa Kongre wã nin-buiidã sull ning sẽn yãk-a n na n yɩ a Boniface Nickson sẽn yaa ned sẽn pa yãk a soogd a soogda.[10] B paama b meng ne b votã sõor sẽn yaa 32.38%, 4.92% la 1.24% sẽn zems taaba.[10]

A vɩɩmã[edit | edit source]

A Appiah-Pinkrah yaa kiris-ned.[1][3] A yaa Metodist-rãmbã tẽedba.[1] A kẽe kãadem n tar kamb a naase.[5]

Sebtiise[edit | edit source]

A yaa Metodist Tigengã saam-bi-poak soaba. A kẽe kãadem n tar kamb a naase.

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 https://web.archive.org/web/20160506210608/http://ghanamps.gov.gh/mps/details.php?id=80
 2. https://www.parliament.gh/mps?mp=32
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 https://www.parliament.gh/mps?mp=32
 4. https://www.parliament.gh/mps?mp=32
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 http://www.ghanamps.com/mps/details.php?id=5295
 6. https://doi.org/10.1007%2F978-1-349-25422-4_6
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2004/ashanti/6/index.php
 8. https://www.fact-checkghana.com/statistics-presidential-parliamentary-election-results/
 9. http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2004/president/index.php
 10. 10.0 10.1 10.2 http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2008/ashanti/6/index.php
 11. http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2008/ashanti/index.php
 12. http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2004/president/index.php
 13. http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2008/ashanti/6/index.php