Jump to content

Wp/mos/Kurãna

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Kurãna
Qur’an
religious text, literary work
Subclass ofsources of sharia Tekre
Inception631 Tekre
Titleالقرآن‎ Tekre
Religion or worldviewIslam Tekre
FollowsInjil Tekre
Genrereligious literature, religious text Tekre
Language of work or nameClassical Arabic Tekre
Narrative locationArabian Peninsula Tekre
List of characterslist of Quranic characters and names Tekre
Has causewaḥy Tekre
Studied inQuranic studies Tekre
Location of creationMecca, Medina Tekre
Full work available at URLhttp://al-quran.info Tekre
History of topichistory of the Quran Tekre
Copyright statuspublic domain, public domain Tekre

Wẽnd pẽgre, bark la laafi bee b zugu. A tʋmtʋmd la a tʋmtʋmd a Mohammad zugu, la a zak rãmb zugu, la n paas sẽn tũud-b yẽ wã n tãag kũum daarã. Yaa vẽeneg tɩ yaa tɩlae tɩ b wilg Biiblã võor ne ãngilind sẽn yaa takɩ tɩ yɩ sõma ne Moslem dãmb la Arab karen-biisã, la tɩ yɩ sõma ne neb nins sẽn pa Moslem dãmbã me. Araab kurãana wã gomda a meng yĩng wakat fãa, neb nins sẽn yãt-a pipi wã la neb nins sẽn zãmsd-a sõma wã yĩnga. B sẽn lebg Moore buud-gomdã pʋgẽ wã võor segd n zemsa zãnga.

Karẽmbã wilgame tɩ Qur'ãn yaa "Wẽnnaam goama" sẽn wa n puk ne a Mu'amadu, la tɩ b karemd-a wã yaa pʋʋsgo. B pa tõe n dɩk gom-kãensã n bilg sebr a to ye. Biiblã kareng la a kareng yaa bũmb sẽn tar yõod tũudum pʋgẽ, tɩ kɩt tɩ ned tõe n paam keoore, la a wa paam bark a vɩɩmã pʋgẽ.

Ned sã n bãng gom-biis nins sẽn be Biiblã pʋgẽ wã võore, bõe la a bãngda? Kurãana? Sok-kãngã leoor tõe n welga zĩis a naase: Yɛl nins b sẽn yãkdã:

  1. A tõe n bãnga a Naandã wa a sẽn togsã
  2. A tõe n bãnga bũmb ning sẽn kɩt tɩ d be tẽngã zugã, la bũmb ning sẽn kɩt tɩ d vɩ a pʋgẽ wã. Yaa ned kam fãa n segd n maan woto a vɩɩmã pʋgẽ
  3. A bãngda a manesmã sẽn wat ne bũmb ninsã la a yel-manesmã
  4. Wãn to la a segd n tall zems-n-taar ne Wẽnnaam ne a pʋʋsgo? la a sak a taabã.[1][2][3]

Kurãana tara sak 114.Sebtiise[edit | edit source]

  1. QuranPlayer - Slide by Slide Quran Presentation - QuranPlayer
  2. Quran in English. Clear and Easy to Read. Text, Audio, Search, Download (clearquran.com)
  3. The Noble Quran - Quran.com