Wp/mos/Kolo (Dance)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Kolo (Dance)
kolo
type of dance
Subclass ofcircle dance, European folk dance Tekre
Country of originSerbia Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, Inventory of Intangible cultural heritage of Serbia Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/01270, https://ich.unesco.org/fr/RL/01270, https://ich.unesco.org/es/RL/01270 Tekre

Kolo (Serbi Cyrillic: Коло) yaa Slav sẽn boond tɩ Sʋrbi soolmẽ wã dans sẽn be Bosni la Herzegovɛn, Kroasi la Serbi. Yaa UNESCO sẽn gʋls tɩ b gʋls-a Serbi wã sẽn pa tõe n yã bũmb ning sẽn yaa a paoongã pʋgẽ wã pʋgẽ.[1]

Kibsa[edit | edit source]

Wilkes sẽn yeel tɩ kolã yaa Illyri nebã n naan wa yɩɩl sẽn be Rom wakatẽ wã. A Wilkes wilgame tɩ kolã yita Illyri.

A sẽn wilg tɩ b sẽn maand bũmb ningã[edit | edit source]

Bosnian kolo

Sẽn yɩɩd fãa, neb a tãabo la neb tus a wãn n na n yɩɩ yɩɩl woto. Dãnsaar dãmbã gãda taab nus wall b gãda taab ne b nusã. B yaa pʋga, pʋga, la pʋga.[2]

Kolo pa baood tɩ b yik n kẽng a bãongẽ ye. Yaa nana ne-a tɩ b bãng bũmb nins sẽn segd n maane. D sã n wa yɩɩl ne yɩɩl-dãmb sẽn tar minimã, b paasda bũmb toor-toor sẽn tõe n maan tɩ b maan yɩɩl sõma, wala b sẽn maand tɩ b tõe n maan yɩɩl to-to. Tẽns fãa tara kolo a yembr sẽn yaa toor fasɩ.[3] Yaa toog tɩ ned tõog n yɩɩl yɩɩlã, la baa yɩɩlã sẽn tar minim wʋsgã pa tõe n tõog n yɩɩdã fãa ye.

Kolo wã yaa kibsã, taabã, buud-goamã la tũudum kibsã sasa.[4] Rɩk-rãmbã kẽer baoodame tɩ pagb ne rap fãa ra wa yɩɩl taaba, tɩ kẽer me baoodame tɩ b ra yɩɩlẽ bal ye.

mos_Latnmos_Latnmos_Latn A la musique[edit | edit source]

Yɩɩllã yaa wʋsgo.[5] A Antonín Dvořák ra maana yɩɩl a sẽn boond tɩ "Slavonic Dances" wã pʋgẽ. A sẽn boond tɩ Serbian kolo wã yaa yɩɩl a yopoe soabã sẽn yit opus 72 wã pʋgẽ.[6]

Dẽnse kibay sẽn yaa to-to[edit | edit source]

Tẽns toɛy-toɛyã pʋsẽ, b minimã yaa toor-toore. Tẽns nins sẽn be soogã yaa wʋsg n wõnd taaba.[7]

B maanda kolos toɛy-toɛyã tigis-kãsemsã sasa. Naoor wʋsgo, b yera fu-rãmb sẽn yaa buud sẽn pa wõnd a taabã. B sẽn nong n boond tɩ kolo wã yaa narodno kolo bɩ drmeš; yaa nao-kẽndr sẽn tũud ne akordiõ wã.

Slav-rãmb sẽn be zĩ-zãnga sẽn boond tɩ Zĩ-zĩ-zẽen-zĩisã kibs[edit | edit source]

Wa sẽn be Slavi soolmã sẽn be zĩ-zẽnga, yaa Hor (Bulgari: хоро) sẽn be Bulgaria la Oro (Macedoni: оро) sẽn be Gʋd-maagse la Montenegro.[8]

Ges-y me[edit | edit source]

 • Dabke
 • Hora (dansã), sẽn yaa wa kolo wã
 • Khorovod sẽn yaa European yaangã we-rũngã

Sebtiise[edit | edit source]

 1. https://ich.unesco.org/en/RL/kolo-traditional-folk-dance-01270
 2. https://ich.unesco.org/en/lists
 3. https://ich.unesco.org/en/lists
 4. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/321451/kolo
 5. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/321451/kolo
 6. https://www.laphil.com/musicdb/pieces/3363/slavonic-dance-op-72-no-7
 7. https://www.serbia.com/about-serbia/culture/ethnic-heritage/folk-costumes/
 8. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/321451/kolo

Zems-n-taase[edit | edit source]