Jump to content

Wp/mos/Isaac Kwame Asiamah

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Isaac Kwame Asiamah
Isaac Kwame Asiamah
human
Sex or gendermale Tekre
Country of citizenshipGhana Tekre
Name in native languageIsaac Kwame Asiamah Tekre
Given nameIsaac Tekre
Family nameAsiamah Tekre
Date of birth24 December 1975 Tekre
Place of birthMampong Tekre
Native languageAsante Tekre
Languages spoken, written or signedEnglish Tekre
Occupationpolitician, policy analyst Tekre
Educated atUniversity of Ghana, Ghana Institute of Management and Public Administration Tekre
Member of political partyNew Patriotic Party Tekre
Religion or worldviewChristianity Tekre

A Isaac Asiamah roga Mampong, Ghana sigr kiuug rasem 24 yʋʋm 1975 soabã. A kẽnga Ghana inivɛrsite, Legon, a sẽn wa n paam karẽn-bi-bɛd ne Geography la Political Science yʋʋm 2000. A kẽnga Ghana Institute of Management and Public Administration n na n paam a karẽn-saamb Governance and Leadership, n paam yʋʋm 2008 soabã.Tʋʋmde, A Asiamah tʋma tʋʋm toor-toor sẽn kẽed ne tʋʋm-noy toor-toore, n paas a sẽn yɩ politik yel-gɛt sẽn be New Patriotic Party taoor lʋɩtb sullẽ wã Accra. A leb n yɩɩ tẽnga kom-bɩɩs sekretɛɛr sẽn be New Patriotic Party wã. Politik tʋʋmde, A Asiamah kẽe Ghana politikã pʋgẽ a yãadem wakate, a sẽn wa n zab la a tõoge Atwima Mponua sullã taoor lʋɩtb sullẽ wã 2005 soabã pʋgẽ. A sẽn wa n paam sullã, a ra tara yʋʋm 29, n yɩ parlamentɛɛr sẽn yaa bi-bɩɩga sẽn ta Ghana politik kʋdemdã pʋgẽ. Yaa a Francisca Oteng-Mensah n yaa parlamentɛɛr sẽn yaa bi-bɩɩga. Kom-bɩɩs la reem ministɛɛr,Yʋʋmd 2017 yʋʋm-vẽkr kiuugã, tẽnga taoor soab a Nana Akuffo-Addo yãka-a t'a yɩ Ghana kom-bɩɩs la reem minisr. A ra tara tʋʋm n na n sõng tɩ reemã la reemã tʋʋm kẽng taoor ne kom-bɩɩs reemã. Tãaba sagla-a t'a lugl sigls sẽn na yɩl n maneg Ghana reemã la a tũnug ne-a wa zĩig sẽn na yɩl n wilg Ghana reem-dãmbã dũniyã gill zugu. Sã n yaa ne sull ning sẽn get yellã. Sãan yaa ne tẽnga taoor soab a Asiama, yaa yʋʋm 2017 sigr kiuug rasem 7 la b yãk-a.[11] A sẽn da wa n get reemã yellã, a wilga a tagsg sẽn na yɩl n maneg reemã Ghana. A sẽn da rat n wa ne toeeng kãseng a ye ra yaa yɩlemd sẽn kẽed ne sull toor-toorã la goosneerã sẽn get ligd ning b sẽn kõt reema la b sẽn kõt b reema. Kãab-y sɩd. Na-kẽema Akuffo-Addo rɩka sɛb nins fãa tẽnga taoor dãmb sẽn kõ noor t'a kõ wã naoore. A Asiama ra bee ministɛɛr dãmb a taab piig sʋka, sẽn deeg b ministɛɛrã sɛbã n na n sɩng tʋʋm b ministɛɛrã pʋsẽ. Yãkr,A Asiamah paama yãkr n yɩ tẽnga taoor soab a Atwima Mponua sull ning sẽn be Ghana Ashanti soolmẽ wã yʋʋm 2004 yʋʋmde. A paama naam ne New Patriotic Party wã. A yãkrã ra yaa sull ning sẽn da tar sull 36 wã pʋga. New Patriotic Party paamame n paam sɛba wʋsg sẽn na ta 128 sull 230 pʋgẽ. A paama vote 30 012 ne vote 44 217 sẽn yaa sõma, sẽn zem ne 67.9% sẽn yaa sõma. B yãka a John Macitse Oduro H. sẽn yaa Demokraatik Kongrã taoor soaba la a Stephen Osei Bossman sẽn yaa Kongrã neba sull taoor soaba. Bãmb paama koees sõor sẽn zems 30.5% la 1.7% ne taaba. Yʋʋmd 2008 wã, a tõoga nin-buiidã fãa yãkr New Patriotic Party wã karẽn-doogẽ wã. A yãkrã ra yaa sull ning sẽn da tar sɛba 34 sull 39 pʋgẽ, sull ning sẽn boond tɩ New Patriotic Party sẽn paam-a wã pʋga. New Patriotic Party paama sull sẽn yaa sull sẽn yaa sull a 109 sull a 230 pʋgẽ. A paama vote 25,350 ne vote 44948 sẽn yaa sõma, sẽn zem ne vote 56.4% sẽn yaa sõma. A paama yãkr sẽn yɩɩd PNC a Amoah Sarpong, a Ali Yeboah sẽn yaa tẽnga Demokratik Kongrã, a Kofi Takyi sẽn yaa Democratic People's Party wã, a Appiahhene Peter sẽn yaa Convention People's Party wã la a Raphael Baffour Awuah sẽn yaa nin-tɩrga. B paama 0,68%, 32,01%, 0,42%, 1,12% la 9,37% ne b fãa. Yʋmd 2012 wã, a tõoga nin-buiidã fãa yãkr New Patriotic Party wã karẽn-doogẽ wã.[24] A paama vote 33 961 ne vote 59 300 sẽn yaa sõma sẽn zemse, sẽn zems ne votã fãa sẽn yaa sõma 57.27%. B yãka a Kwaku Agyemang-Mensah sẽn yaa Demokraatik Kongrã taoor soaba, la a Frank Tachie Mensah sẽn yaa Kongrã neba sull taoor soaba. Nin-kãensã paama sẽn zems 41,94% la 0,79% ne koees nins fãa b sẽn kõ wã. B le yãka-a-la 2016 la 2020 yʋʋmde, n na n yɩ Ghãna na-kẽndr sull a yopoe la a nii soabã.

A yel-manesem sɩngre[edit | edit source]

A Isaac Asiamah roga Mampong, Gana sigr kiuug rasem 24 yʋʋm 1975 soabã. [1] [2][3]A kẽnga Ghana inivɛrsite, Legon, a sẽn wa n paam karẽn-bi-bɛd ne Geography la Political Science yʋʋm 2000. A kẽnga Ghana Institute of Management and Public Administration n na n paam a karẽn-saamb (Governance and Leadership), n paam yʋʋm 2008 soabã.[1]

Tʋʋmde[edit | edit source]

A Asiamah tʋma tʋʋm toor-toor sẽn kẽed ne tʋʋm-noy toor-toore, n paas a sẽn yɩ politik yel-gɛt sẽn be New Patriotic Party taoor lʋɩtb sullẽ wã Accra. A leb n yɩɩ tẽnga kom-bɩɩs sekretɛɛr sẽn be New Patriotic Party wã.[3]

Politik tʋʋmde[edit | edit source]

A Asiamah kẽe Gana politikã pʋgẽ a yãadem wakate, a sẽn wa n zab la a tõoge Atwima Mponua sullã taoor lʋɩtb sullẽ wã 2005 soabã pʋgẽ.[2] A sẽn wa n paam sullã, a ra tara yʋʋm 29, n yɩ parlamentɛɛr sẽn yaa bi-bɩɩga sẽn ta Ghana politik kʋdemdã pʋgẽ.[3] Yaa a Francisca Oteng-Mensah n yaa parlamentɛɛr sẽn yaa bi-bɩɩga.[4][5][6]

Kom-bɩɩs la reem ministɛɛr[edit | edit source]

Yʋʋmd 2017 yʋʋm-vẽkr kiuugã, tẽnga taoor soab a Nana Akuffo-Addo yãka-a t'a yɩ Ghana kom-bɩɩs la reem minisr. A ra tara tʋʋm n na n sõng tɩ reemã la reemã tʋʋm kẽng taoor ne kom-bɩɩs reemã. Tãaba sagla-a t'a lugl sigls sẽn na yɩl n maneg Gana reemã la a tũnug ne-a wa zĩig sẽn na yɩl n wilg Gana reem-dãmbã dũniyã gill zugu.[4]

Sã n yaa ne sull ning sẽn get yellã[edit | edit source]

Sãan yaa ne tẽnga taoor soab a Asiama, yaa yʋʋm 2017 sigr kiuug rasem 7 la b yãk-a.[7] A sẽn da wa n get reemã yellã, a wilga a tagsg sẽn na yɩl n maneg reemã Ghana. A sẽn da rat n wa ne toeeng kãseng a ye ra yaa yɩlemd sẽn kẽed ne sull toor-toorã la goosneerã sẽn get ligd ning b sẽn kõt reema la b sẽn kõt b reema.[8]

Kãab-y sɩd[edit | edit source]

Na-kẽema Akuffo-Addo rɩka sɛb nins fãa tẽnga taoor dãmb sẽn kõ noor t'a kõ wã naoore. [9] A Asiama ra bee ministɛɛr dãmb a taab piig sʋka, sẽn deeg b ministɛɛrã sɛbã n na n sɩng tʋʋm b ministɛɛrã pʋsẽ. [10][11][12][13]

Yãkr[edit | edit source]

A Asiamah paama yãkr n yɩ tẽnga taoor soab a Atwima Mponua sull ning sẽn be Ghana Ashanti soolmẽ wã yʋʋm 2004 yʋʋmde. [14] [15]A paama naam ne New Patriotic Party wã. [14]A yãkrã ra yaa sull ning sẽn da tar sull 36 wã pʋga. 20] New Patriotic Party paamame n paam sɛba wʋsg sẽn na ta 128 sull 230 pʋgẽ. 21] A paama vote 30 012 ne vote 44 217 sẽn yaa sõma, sẽn zem ne 67.9% sẽn yaa sõma. [16] B yãka a John Macitse Oduro H. sẽn yaa Demokraatik Kongrã taoor soaba la a Stephen Osei Bossman sẽn yaa Kongrã neba sull taoor soaba. [17][14] Bãmb paama koees sõor sẽn zems 30.5% la 1.7% ne taaba. [14]

Yʋʋmd 2008 wã, a tõoga nin-buiidã fãa yãkr New Patriotic Party wã karẽn-doogẽ wã. [18] A yãkrã ra yaa sull ning sẽn da tar sɛba 34 sull 39 pʋgẽ, sull ning sẽn boond tɩ New Patriotic Party sẽn paam-a wã pʋga.[19] New Patriotic Party paama sull sẽn yaa sull sẽn yaa sull a 109 sull a 230 pʋgẽ. [20] A paama vote 25,350 ne vote 44948 sẽn yaa sõma, sẽn zem ne vote 56.4% sẽn yaa sõma. [21]A paama yãkr sẽn yɩɩd PNC a Amoah Sarpong, a Ali Yeboah sẽn yaa tẽnga Demokratik Kongrã, a Kofi Takyi sẽn yaa Democratic People's Party wã, a Appiahhene Peter sẽn yaa Convention People's Party wã la a Raphael Baffour Awuah sẽn yaa nin-tɩrga. B paama 0,68%, 32,01%, 0,42%, 1,12% la 9,37% ne b fãa.

Yʋʋmd 2012 wã, a tõoga nin-buiidã fãa yãkr New Patriotic Party wã karẽn-doogẽ wã.[22] A paama vote 33 961 ne vote 59 300 sẽn yaa sõma sẽn zemse, sẽn zems ne votã fãa sẽn yaa sõma 57.27%. B yãka a Kwaku Agyemang-Mensah sẽn yaa Demokraatik Kongrã taoor soaba, la a Frank Tachie Mensah sẽn yaa Kongrã neba sull taoor soaba. Nin-kãensã paama sẽn zems 41,94% la 0,79% ne koees nins fãa b sẽn kõ wã. B le yãka-a-la 2016 la 2020 yʋʋmde, n na n yɩ Gãna na-kẽndr sull a yopoe la a nii soabã.[22][21]

A yel-manesem[edit | edit source]

A Asiamah kẽe kãadem la a tara kamb a tãabo.[17] [23]A yaa kiris-ned la a yaa Gana Anglikã wẽnd-doogã neda.[17][23]

Sebtiise[edit | edit source]

 1. 1.0 1.1 https://web.archive.org/web/20170807234529/http://www.ghana.gov.gh/index.php/governance/ministers/3447-isaac-kwame-asiamah-youth-sports
 2. 2.0 2.1 https://web.archive.org/web/20170809132246/http://ghananewsfeed.com/profile-isaac-asiamah-appointed-ghana-new-sports-minister-nakufoaddo
 3. 3.0 3.1 3.2 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named :0
 4. 4.0 4.1 http://www.peacefmonline.com/pages/sports/soccer/201701/302970.php
 5. https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Youngest-MP-In-Accident-115838
 6. https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/politics/NPP-grabs-24-female-MPs-495202
 7. http://www.myjoyonline.com/news/2017/February-7th/vetting-live-isaac-asiamah-takes-seat-black-stars-matters-set-to-dominate.php
 8. http://www.pulse.com.gh/sports/ministerial-vetting-i-wont-negotiate-black-stars-bonuses-isaac-asiamah-id6183615.html
 9. https://web.archive.org/web/20170807193826/http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/President-swears-in-last-batch-of-sector-ministers-509140
 10. http://www.myjoyonline.com/politics/2017/February-10th/akufo-addo-swears-in-final-batch-of-ministerial-nominees.php
 11. https://web.archive.org/web/20170807192358/http://sportsobama.com/hon-isaac-asiamah-sworn-in-as-sports-minister/
 12. https://web.archive.org/web/20170807064221/http://moys.gov.gh/moys/?p=1431
 13. https://web.archive.org/web/20170807234529/http://www.ghana.gov.gh/index.php/governance/ministers/3447-isaac-kwame-asiamah-youth-sports
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2004/ashanti/13/index.php
 15. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named :5
 16. https://www.fact-checkghana.com/statistics-presidential-parliamentary-election-results/
 17. 17.0 17.1 17.2 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named :4
 18. http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2008/ashanti/13/index.php
 19. http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2008/ashanti/index.php
 20. http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2008/index.php
 21. 21.0 21.1 http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2008/ashanti/13/index.php
 22. 22.0 22.1 http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2012/ashanti/13/index.php
 23. 23.0 23.1 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named :9