Wp/mos/Huaconada

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Huaconada
Huaconada
type of dance
CountryPeru Tekre
Country of originPeru Tekre
Day in year for periodic occurrenceJanuary 1, January 2, January 3 Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/00390, https://ich.unesco.org/fr/RL/00390, https://ich.unesco.org/es/RL/00390 Tekre

Huaconada (Spaañ kʋdemdã: [wakoˈnaða]) yaa rãam sẽn maandẽ ne taab n be Mito tẽngẽ wã, Concepción tẽngẽ, Peruvian Andes tẽn-sʋkã pʋga. A UNESCO sẽn kẽes-a yʋʋmd 2010 wã pʋgẽ, a paama a yʋʋrã sẽn yaa bũmb ning sẽn pa tar yõod ne ninsaalbã.[1]

Yʋʋmd fãa, yʋʋmd 1 soabã rasem a tãabẽ, nin-buiidã sẽn da pak b mens tɩ b boond tɩ "huacones" ra maand yɩɩl sẽn yaa b sẽn da gʋls n naan yɩɩl tẽn-kãng pʋga. "Wõnd" buud a yiib n be: b sẽn yeelgd nebã ne b sẽn yeelg-b ne fu-vɩɩs la b sẽn yeelgã "n-taoog la b sẽn zoet-b ne b sẽn waoogd-b ne bũmb ningã", la b sẽn dɩkd rũndã-rũndã fu-vʋʋs "b sẽn maand rabeem, sũ-sãang wall b sẽn yaal ne bũmb ningã". Dãsa wã yaa ba ne a biiga sẽn na n dɩk fu-rãmba la maskã, la yaa neb nins sẽn tar manesem sẽn yaa sõma la b sẽn tar vɩɩm manesmã bal n tõe n maan yɩɩrã.[2]

Ges-y me[edit | edit source]

  • Peruvian Dances

Sebtiise[edit | edit source]

  1. http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/huaconada-ritual-dance-of-mito-00390
  2. http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/huaconada-ritual-dance-of-mito-00390

Zems-n-taase[edit | edit source]

  1. Yaa UNESCO sẽn maan kaset-bil sẽn gomd Huaconada yell ne Ɛspaynã
  • v
  • t
  • e

UNESCO Oral and Intangible Heritage: Representative List