Wp/mos/Eric Opoku

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Eric Opoku

Sõngr sẽn yaa zaalem n yit Wikipedia pʋgẽ

Eric Opoku
human
Sex or gendermale Tekre
Country of citizenshipGhana Tekre
Name in native languageEric Opoku Tekre
Given nameEric Tekre
Family nameOpoku Tekre
Date of birth5 June 1970 Tekre
Place of birthBrong-Ahafo Region Tekre
Languages spoken, written or signedEnglish Tekre
Occupationpolitician, farmer, teacher Tekre
Position heldMember of the 7th Parliament of the 4th Republic of Ghana, Member of the 6th Parliament of the 4th Republic of Ghana, Member of the 4th Parliament of the 4th Republic of Ghana, Member of the 8th Parliament of the 4th Republic of Ghana Tekre
Educated atKwame Nkrumah University of Science and Technology Tekre
Member of political partyNational Democratic Congress Tekre
Candidacy in election2020 Ghanaian parliamentary election Tekre
Religion or worldviewChristianity Tekre

A Eric Opoku yaa Ghana politik soab la a yaa Ghana naan-naab a naas-n-soab a yopoe soabã la a 8 soabã sẽn yaa Ghana naanã naan-naaba sẽn yaa a Asunafo zĩiga taoor soaba.[1][2]

A vīuum ni kaorengo[edit | edit source]

A Eric Opoku dogame yʋʋmd 1970 tʋʋlg kiuug rasem 5.[3]A yaa Ghana tẽnga sẽn boond tɩ Sankore sẽn be Brong Ahafo soolmẽ wã.[4] A paama a Bachelor of Arts degree wã sẽn kẽed ne siglgã zãab wɛɛngẽ, la a paama a Kwame Nkrumah Saans la Teknolozĩ wã Yuniõrgr yʋʋmd 200.[5]

A Tʋʋmde[edit | edit source]

A Opoku yaa pʋʋg-dãmb la b sẽn naanã.[6]Sẽn deng a sẽn yãk a tʋʋmdã, a tʋma Ghana karengã tʋʋmdẽ, Sankore SDA Primary School pʋgẽ, yʋʋmd 1997 n tãag yʋʋmd 2000.[7]A tʋma ne Kuapa Kookoo Ltd me n yɩ siglgã yiri wã sɛkre yʋʋmd 1998 n tãag yʋʋmd 2001.[8]

Politiki[edit | edit source]

A Opoku yaa Ghana tẽnga taoor dãmb n yãk a Asunafo sẽn be Brong Ahafo soolmẽ wã. A ra tõoga NDP tigisẽ.[9]A sẽn yãkã ra yaa pʋga sẽn be sigl 10 wã sʋka, sigl 24 sẽn paam NDC wã n yãk a Brong Ahafo wã.A Opoku paama b sẽn boond t'a yaa tẽnga taoor soab sẽn yaa tẽnga taoor soaba la tẽnga taoor soaba yʋʋm 2017 soabã pʋgẽ. A paama kũun kãngã a sẽn kõ tʋʋm-kãsems nins sẽn kẽed ne yiri wã wɛɛngẽ Asunafo Kiblã pʋɩtbẽ wã yĩnga A Opoku yaa Ghana tẽnga taoor dãmb n yãk a Asunafo sẽn be Brong Ahafo soolmẽ wã. A yaa Ghana tẽnga politikã taoor dãmb n na n yãk a ye yʋʋm 2004 wã. A ra tõoga NDP tigisẽ.[10] A sẽn yãkã ra yaa pʋga sẽn be sigl 10 wã sʋka, tɩ b naan paam sigl 24 sẽn kẽed ne sigl a ye sẽn kẽed n na n yãk a soab n na n yɩ a Brong Ahafo tẽnga taoor soaba. A Asunafo Kiblã pʋɩtb sullã yãame tɩ b yãkda "vɩtb la b sẽn pa tõe n yã" n yãk n yãk n yɩ tẽnga taoor soab sẽn yaa taoor soab ning sẽn yãk n yɩ a John Kufour sẽn yaa politikã taoor soab sẽn boond t'a New Patriotic Party wã. A sẽn maan woto wã, a Zeova Kaset rãmbã ra pa tar pãng wʋsg ye.n yãk yam n na n maan n yãk ye. A Opoku paama vot 14076 ne vot 29 345 sẽn yaa sõma, sẽn yaa 48% n zems vot sẽn yaa sõma wã fãa.[11] A yaa a George William Amponsah sẽn yaa New Patriotic Party wã, a Jack Kennedy Brobbey sẽn yaa ned sẽn pa yãk a toor n yãk a meng n na n yɩ a taoor soaba, la a Fredrick Nkrumah sẽn yaa Convention People's Party wã taoor soaba. B paama b votã sẽn zems 43.80% , 7.30% la 0.90% sẽn zems taaba.[12] A Zeova Kaset rãmbã wilgame tɩ b ra yaa neb sẽn tar b mens n na n zab ne b rãmbã. A ra yaa naoor a yiib soaba, yʋʋmd 2018 na-kẽndre, a Sankore, a zakẽ me. A ra yaa nin-bɩɩs sẽn zab ne b mensã n maan-a. Baa ne b sẽn pa maan bũmb n sãamd b yel-wẽnã, b yeelame tɩ b zãaga telefõns ne dekodere, la b sãamda Opoku tãabã.

Womda[edit | edit source]

A Opoku paama b toog a zakẽ yʋʋmd 2017 yʋʋm-sar kiuug rasem 25 Sankore sẽn be Ghana tẽnga sẽn boond tɩ Brong Ahafo soolmẽ wã.[13][14] A Zeova Kaset rãmbã wilgame tɩ b ra yaa neb sẽn tar b mens n na n zab ne b rãmbã. A ra yaa naoor a yiib soaba, yʋʋmd 2018 na-kẽndre, a Sankore a roogẽ me, n paam n zab ne nin-bɩɩs sẽn tar zab ne b mensã.[15][16] Baa ne b sẽn pa maan bũmb n sãam b beegdbã, b sẽn yeel tɩ b zãagame n dɩk GHS 10,400.00,a ra tara tele-vẽng la dekodere, la a sãam Opoku sõor a tãabo.

A mēng vɩɩm[edit | edit source]

A Opoku yaa kiris-ned.[17] A kẽe kãadem n tar kamb a naas.[18]

Sebtiisi[edit | edit source]
 1. https://www.parliament.gh/mps?mp=56
 2. https://web.archive.org/web/20160425065725/http://ghanamps.gov.gh/mps/details.php?id=2679
 3. https://web.archive.org/web/20160425065725/http://ghanamps.gov.gh/mps/details.php?id=2679
 4. https://web.archive.org/web/20160425065725/http://ghanamps.gov.gh/mps/details.php?id=2679
 5. https://www.parliament.gh/mps?mp=56
 6. https://web.archive.org/web/20160425065725/http://ghanamps.gov.gh/mps/details.php?id=2679
 7. https://web.archive.org/web/20160425065725/http://ghanamps.gov.gh/mps/details.php?id=2679
 8. https://www.graphic.com.gh/news/politics/eric-opoku-rewarded-best-mp-for-rural-devt.html
 9. http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2004/brongahafo/41/index.php
 10. https://www.fact-checkghana.com/statistics-presidential-parliamentary-election-results/
 11. http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2004/brongahafo/index.php
 12. http://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2004/brongahafo/41/index.php
 13. https://www.modernghana.com/news/825341/attack-on-asunafo-south-mp-unfortunate.html
 14. https://yen.com.gh/103384-minority-blames-npp-attack-ndc-mp-eric-opoku.html
 15. https://www.businessghana.com/
 16. https://www.peacefmonline.com/pages/politics/politics/201804/349458.php
 17. https://web.archive.org/web/20160425065725/http://ghanamps.gov.gh/mps/details.php?id=2679
 18. https://www.peacefmonline.com/pages/politics/politics/201804/349458.php