Wp/mos/Chamamé

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Chamamé
chamamé
music genre, type of dance
Subclass offolk dance, litoraleña music Tekre
Country of originArgentina Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/01600, https://ich.unesco.org/fr/RL/01600, https://ich.unesco.org/es/RL/01600 Tekre

Chamamé (Guarani: party, disorder) yaa Argentinia tʋʋr-soakgẽng la Argentine Mesopotamia buud-goam a ye. Yʋʋmd 2020 soabã pʋgẽ, a Chamamé paama UNESCO sẽn gʋls-a tɩ b gʋls-a-la b sẽn pa tõe n yã bũmb ning sẽn yaa a taab buud-goam pʋɩɩr pʋgẽ wã pʋgẽ, yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. [1][2]

Chamamé yaa mizik buud sẽn yaa buud sẽn yaa toor ne buud ning sẽn be Zu-soab Amerɩka soolmẽ wã, wa Paraguay la Uruguay. [3]

A Zezi rãmb sẽn boog b meng n wa be tẽn-kãng pʋgẽ wã kɩtame tɩ b bɩɩs b kultã, hal tɩ yʋʋm kob-gĩnd 18 soabã saabẽ, Sipãnsã naam yiis a Zezi rãmbã. Tẽnga sẽn be Yapeyú wã pʋgẽ, Corrientes ra yaa mizikã buud-goam sẽn tar pãng wʋsg sẽn yet tɩ yaa pipi Chamame wã rogem zĩiga. B sẽn naag instrument nins sẽn yaa spanyol gilgã, n yaool n wa naag violinã la arkordyonã n paasã, b wa n wa n kɩtame tɩ b bãng bũmb ning b sẽn boond tɩ "Chamamé". B gʋlsa Chamamé yʋʋm kob-gĩnd 20 soabã sɩngrẽ, la b ra gomda "Chamamé" yell yʋʋmd 1931 wã. Sẽn deng rẽ, b ra boond yɩɩlã woto tɩ Corrientes Polka .

A Chamamé wã yaa a sẽn deng n wa ne a Zeova Kaset rãmbã sẽn wa n be Voldga wã. A tara pãng wʋsg ne a sẽn boond t'a Guaraní wã, a sẽn naag ne a sẽn da boond t'i wã, la a sẽn boond tɩ a sẽn wa n wa n be tẽn-kãng yʋʋmd 1900 wã sɩngrẽ wã.

Kamã-rãmbã sʋka, a Teresa Parodi, a Tránsito Cocomarola, a Ramona Galarza la a Chango Spasiuk.[4]

Gesã taabã[edit | edit source]

Sebtiise[edit | edit source]

  1. https://ich.unesco.org/en/RL/chamame-01600#identification
  2. https://ich.unesco.org/en/Decisions/13.COM/10.b.1
  3. https://es.unesco.org/news/chamame-es-patrimonio-cultural-humanidad
  4. https://www.loc.gov/item/event-408799/alejandro-brittes-quartet-masters-of-chamame/2023-09-21/