Wp/mos/Cantu a tenore

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Cantu a tenore
cantu a tenore
vocal technique, music genre
Subclass ofItalian folk music, polyphony Tekre
Country of originItaly Tekre
Studied inethnomusicology Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://esmediterrani.info/2021/01/20/canto-a-tenore/, https://ich.unesco.org/en/RL/00165, https://ich.unesco.org/fr/RL/00165, https://ich.unesco.org/es/RL/00165 Tekre

Cantù a tenòre (Sardinian: su tenòre, su cuncòrdu, su cuntràttu, su cussèrtu, s'agorropamèntu, su cantu a pròa; Itali: canto a tenore) yaa yɩɩl buud sẽn yaa buud buud sẽn be Sardinia tẽn-bilã (Italy tẽn-kãseng a yiib-n-soabã pʋgẽ), sẽn yɩɩd fãa Barbagia soolmẽ wã, baa ne Sardinian tẽn-kɩrems a taab sẽn tar mak-sõamyã.

Yʋʋmd 2005, UNESCO wilgame tɩ cantu a tenore wã yaa bũmb b sẽn tõe n dɩk n mak n wilg tɩ yaa bũmb b sẽn pa tõe n yã wã. [1][2]

B pa segd n zabd ne gom-biig ning sẽn yaa "tenor" sẽn yaa koe-bãngr sẽn yaa nana ye. A gomda zab-tẽngã yɩɩl sẽn yaa to-to wã yelle, la a yaa toor ne buud toor-toorã sẽn yaa toɛy-toɛy tẽn-tẽngã pʋga, wala taja sẽn be Gallura wã la concordu sẽn be Logudoro wã (Sassu 1978).

A Barbagia tẽng sẽn be Sardinia wã, b yɩɩla yɩɩl a yiib sẽn yaa toor-toorã: a cuncordu, sẽn yaa yɩɩl sẽn yaa sõma, sẽn yaa ne koees sẽn yaa sõma.

Singers from Nuoro (Template:Wp/mos/Lang) in 1903.

Tʋʋmdã sẽn yaa to-to[edit | edit source]

Map of polyphonic folk music in Italy

Kantu a tenore yaa yɩɩl-dãmb a naas sẽn yaa rap sẽn be zĩ-gũudẽ. [3] Sẽn yɩɩl-a-la a yembr fãa tara tʋʋmde, sẽn be sor-wilgr pʋga.

 • "oche" yaa koɛɛg sẽn yaa a yembr sẽn pa tõe n wʋm a koɛɛg n yaool n wʋm a goamã
 • 'mesu 'oche bɩ mesu boche yaa 'wõ-sʋka'
 • contra yaa "counter"
 • bassu ne "bas"

A bassu wã yɩɩndame tɩ 'oche wã yɩɩnd wa yẽ, tɩ contra wã yɩɩl yɩɩg bassu wã. "Oche" wã ne "mesu" wã yɩɩla ne koees sẽn yaa sõma, tɩ "contra" wã ne "bassu" wã yɩɩl ne manesem sẽn kẽed ne b sẽn boond tɩ larynx wã. A 'oche wã yɩɩla yɩɩl sẽn tar vɛrse-rãmb ne Sarde, sẽn tõe n yɩ kʋdemdã, kʋdemdã, sũ-sãamsã, nonglem bɩ baa maoong buud menga. A yɩɩlã tara gom-biis sẽn pa tar võor (sẽn mik tɩ b boond-b lame tɩ bim-bam-boo).

Sã n yaa ne nebã sẽn yetã, mesu 'oche makda sobgã bʋrgo, tɩ contra makd pe-yãang sẽn bʋrgo, tɩ bassu makd nag-bi sẽn bʋrgo.

A sã n na n sɩng yɩɩl-yendã, yɩɩl-yendã na n sɩngame, tɩ neb a taabã na n wa naag-a, a sã n wilg-b tɩ b na n naag-a lame.

Yaa wa b sẽn yɩɩnd yɩɩll toɛy-toɛyã, la yɩɩl-yɩɩndbã sẽn naag taab n yɩɩl toɛy-toɛyã pa yembr ye. Rẽ kɩtame tɩ yɩɩl-yɩɩndbã sẽn yɩɩnd toɛy-toɛyã pa yembr ye. B sẽn maand yɩɩlã to-to wã yaa toor ne tẽn-bõoneg nins b sẽn yɩɩnd tenore wã hal tɩ b tõe n bãng tẽn-kãng tao-tao.

Sẽn zems ne nebã[edit | edit source]

Tenores di Bitti

Tenores di Bitti Mialinu Pira sẽn kẽed ne b sẽn kẽed ne Modena, sigr kiuug yʋʋm 2011

Baa rũndã-rũndã, yaa rap bal n maand cuncordu wã la cantu a tenore wã, d ket n tẽra wakat ning pagb sull sẽn da maand yɩɩlã me, n tũud Sarde wã rog-n-migs sẽn yaa pagbã. Sã n yaa ne ninsaalb bãngdb kẽere, b ra maanda cantu a tenore Nurag wakatẽ. [ citation necessary ]

Neb nins sẽn yɩɩll tenore wã yaa tenore di Bitti, tenore de Orosei, tenore di Oniferi la tenore di Neoneli.

Sebr ning sẽn pʋgdã[edit | edit source]

 1. "Bɩ y yɩɩl tenore, Sard yɩɩla". UNESCO. B paama seb-kãngã sigr kiuug rasem 13 yʋʋm 2017.
 2. Omar Bandinu, Il canto a tenore, dai nuraghi all'Unesco, Siti, 16(2,3), 2006 Archived November 2, 2013, at the Wayback Machine


Sebtiise[edit | edit source]

 1. https://ich.unesco.org/en/RL/canto-a-tenore-sardinian-pastoral-songs-00165
 2. http://www.rivistasitiunesco.it/articolo.php?id_articolo=775
 3. https://ich.unesco.org/en/RL/canto-a-tenore-sardinian-pastoral-songs-00165

D kelg-ba[edit | edit source]

 • Tenore yɩɩl-yɩɩdb sẽn be tãng zugu

Ges-y me[edit | edit source]

 • B yɩɩndame

Zems-n-taase[edit | edit source]

 • A Tenore yɩɩlã no-goamã, sẽn yaa Sard tẽnsa rũm-kɩɩmbã rog-n-migs sẽn pa tõe n bãng n bilg
 • Sard mizikã - Ra Sard mizikã
 • Tenores.org
 • A Dan Nosowitz (2019). "Sardẽ-rãmbã yɩɩlã sẽn kõt sũ-noog wʋsgã". AtlasObscura.
UNESCO Oral and Intangible Heritage of Humanity: Music
 • Aka polyphony
 • Albanian folk iso-polyphony
 • Angklung
 • Aqyn
 • Arabic maqam
 • Arirang
 • Ashiqs of Azerbaijan
 • Azerbaijani tar
 • Baul music
 • Bećarac
 • Bigwala
 • Biyelgee
 • Bistritsa Babi
 • Bumba-meu-boi from Maranhão
 • Byzantine music
 • Dainichido Bugaku
 • Beijing opera
 • Candombe
 • Cante Alentejano
 • Cantonese opera
 • Cantu a tenore
 • Ca trù
 • Cremona violins
 • Doina
 • Duduk
 • Eshuva
 • Fado
 • Frevo
 • Fujara
 • Gagaku
 • Gagok
 • Garifuna music
 • Georgian vocal polyphony
 • Gong culture
 • Guqin
 • Gwoka
 • Hua'er
 • Hudhud chants
 • Jongmyo Jereyak
 • Iraqi Maqam
 • Istrian scale
 • Kgal Laox
 • Khuumii
 • Klapa
 • Koodiyattam
 • Khorasan Bakhshi
 • Kumi odori
 • Kunqu
 • Lhamo
 • Long song
 • Maloya
 • Meshrep
 • Morin khuur
 • Mugham
 • Muqam
 • Nanyin
 • Nhã nhạc
 • Nongak
 • Ojkanje singing
 • Pansori
 • Pirekua
 • Quan họ
 • Qudud Halabiya
 • Radif
 • Reggae
 • Rebetiko
 • Sama
 • Samba de roda
 • Seto Leelo
 • Shashmaqam
 • Silbo Gomero
 • Slovácko Verbuňk
 • Song of Sana'a
 • Sosso Bala
 • Sutartinės
 • Táncház
 • The Song of the Sibyl
 • Tumba francesa
 • Vallenato
 • Vedic chant
 • Wayang kulit
 • Xi'an guyue
 • Xoan singing