Jump to content

Wp/mnc/hun niyalma

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnc
Wp > mnc > hun niyalma
hun uksura

hun niyalma dergi oroba, dulimbai yasiya i taksihe emu uksura.

oroba i ulabun dahame, tese wolga bira i dergi de tehe. tese erinde skitai i emu aiman seme boolaha. hun niyalma i isinjiha iran niyalma, aran niyalma i wargi de guribuhe. 370 aniya de hun niyalma wolga bira de isinjiha, 430 aniya de oroba de onco foholon uherilehe. hun niyalma roma i jecen fulgiyen i niyalate be afaha. taksiha niyalma ukanju oho roma ejen gurun de burulaha.

hun niyalma cohotoi attila wang i erin de dergi roma ejen gurun be kemuni afabuhe. 451 aniya de hun niyalma wargi roma i galia jeo be ejehe, kataloniya bigan i temxen de roma niyalma, got niyalma i cooha be afaha, 452 aniya de itali de ejehe. 453 aniya i attila bucehe manggi hun niyalma roma de afan be doho. nedao i alan de ejen gurun i labdu boihon be waliyambi.

hun niyalma i ene eici adali gebu be araha falga 4jalarin ~ 6 jalarin de dergi oroba, dulimbai asia i ejelebuhe ejebun taksimbi. hun niyalma i ejebun 8 jalarin de kokasus de ejehe bi.