Wp/liv/Kīlma-kǟnga

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | liv
Wp > liv > Kīlma-kǟnga

Kīlma-kǟnga aga kim-kǟngali um Līvõ rov uskõs ikš äbjõva jeņg aga spūok. Ne tulābõd sallõz īezõ kīskõ rištingti, neitsidi sōnas, mēdi riek pǟl. Nēdi vastõ äbţõb ku tīeb rištõ. Mingizkord kīlma-kǟngad ne āt piški lapst(saggõld nänt lapst jeņgõd, kis āt kūolõnd bäs riškistõst):

Ikš kõrd ikš mīez um tund pids riekkõ īe sidam āigis. Ta um istõn īd vana rān pǟl ja smēkõn pīpõ. Siz attõ tunnõd nei jennõ piškizi läpši, nei jennõ, ku ta äb ūo nuoluggõn. Ne attõ lǟnõd rištõ tämmõn iļ riek. Mīezõn um vond väggi irm. Ta tiennõn Jumald, ku ta sānd eņtš kuodaj. Sǟl ta siz um maggõn ruja tiera nädīļ.

Sudud ja vīlkatõkšt āt nänt väjästijid, ku täs nīžõs:

Se um vond nei. Piški Mikiļ lǟnd kõrd kuolm ibizõks - siņņiz, musta ja bǟrõks - īezõks pīegiļõ ja puggõn kīņ pǟlõ maggõm. Sīesaggõl mõtsas um vond pǟgiņ vīlkatõkši ja suži. Puois vond vel virgsõ ja vodlõn mūḑi piegiļnikidi. īd kõrdkõks ta kūlõn allõ irmlist märrõ ja kärrõ. Ta mõtlõn eņtš mīelsõ, mis sǟlõ kil võiks vȯlda. Nei ikš tund jūokšõs: tšuļļaka, tšuļļaka leb joug, ja ibist krõkšõnd. Siz ikš grēbõn kīņ pǟlõ ilzõ. Puoisõn um vond nei irm, ku ta äb ūo tūoḑõn immõr ka vaņtļõ. Ta sieldõ nǟnd, ku ilzõgrēbiji istõn kīņ līksõ, jālgad tänkõnd mōzõ ja jālgadõks ta ertlõn vīlkatõkst. Se īekõn allõ ja tōnd sādõ jālgad käddõ.
Kimkǟngaļi set nustõn alz ītõ ja tegiž tūoista jalgõ ja nuttõn: "Kutš ärr! Kutš ärr!" Nei ta sǟlõ närrõn sieda vīlkatõkst kōgiņ aigõ. Puoisõn vond väggi irm. Ta um mõtlõn, ku siz täm tutkam jūsõ um, až kimkǟngaļi sāb teutõ, ku ta um sǟlõ illõ. Mis ni laz tīegõ? - Sǟl īž täm kilgsõ vond kaņdžpū. Puois võttõn nei lougõ, lougõ sīe. Ku se kimkǟngaļi tegiž nustõn īd jālga ilzõ ja ertlõn vīlkatõkst, nei ta siskõn jūondkõks kimkǟngaļizõn kandžpūkõks sälgõ. Se saddõn ildīņ dagaržpēḑõn māzõ ja saddõs vel ouŗõn: "Ku ma sieda volks tieudõn, ku sa sǟlõ kīņ pǟlõ ūod, siz sa vaļmõz volkst vond!" Bet vīlkatõks saddõn kimkǟngaļizõn sīlmapilksõ sälgõ ja kīskõn tǟnda narmõks. Puois illõ set kūlõn, ku vīlkatõks nõržõb: "ņärr, ņärr, ņärr." Ibistõn vīlkatõks äb ūo tīend mittõ midegõst. Piški Mikiļ puggõn kīņ pǟldõ mōzõ, sānd ibist käddõ ja ratsõn kui tūļ kuodaj. Nei puois vond varald varrõ kuonnõ. Perimīen vond jõva mēļ, ta vēļõn Mikiļõn vel magatõ.