Wp/kum/Намазны вакътилери

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Намазны вакътилери

Тюш намазны вакътисин бир гиччи таякъны эретургъузуп салып билмеге болабыз. Масала, бир тюз ерге бир гиччи таякъны эретургъузар, сонг шо таякъны гёленткиси гюн ортагъа къысгъа бола бара. Гюн ортадан (заввалдан) оьтген сонг шо таякъны гёленткиси узун болмагъа башлай. Шо заман тюш намазны вакътисидир. Сонг, узун бола туруп, гюн оргагъа баргъан замандагъы гёленткисинден эки керен узун болгъанда, экинни намазны вакътисини башыдыр. Яй гиреген гюнлерде, маркача намаз болмагъа уьч сагьат ярымдан да кёп къалып, экинни намаз бола. Шо заманда гюн кёп оьрде бола. Кёбюсю адамлар шо заманда гюнню оьрде гёрюп, тюш намаз къыла. О вакъти буса экинни вакъти бола. Адамлар шондан бек хантав. Гьатта шолар не заманда да экиннини де, маркачаны да арасында эки сагьат къалгъынча тюш вакъти деп туралар. Шо саялы да бир таякъны тургъузуп, шо эсгерилген гьисапны этип къарамагъа герек. Имам Шафи гюн артылгъан сонг, намазгъа жувунуп, намаз чакъырып, къамат этип, беш ракаат намаз къылмакъны къадарында тюгюл маркача намазнывакътиси ёкъ деген. Мекенли этмеге сюеген гиши маркача намазны тез къылсын. Сонг танг билингинче яссы намазны ваюьтиси бола.