Wp/kum/Мадина Минатуллаева

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Мадина Минатуллаева

Мадина МИНАТУЛЛАЕВА Тёбен Къазанышда муаллим ва шаир Магьамматшапи ва Умукюсюм Минатуллаевлени агьлюсюнде тувгъан. Гиччиден къумукъ адабиятны, ана тилини ругьунда тарби- ялангъан Мадина Минатуллаева 1995-нчи йылда 2 номерли Тёбен Къазаныш орта школаны оьр къыйматлагъа битдире. Сонг Дагъыстан пачалыкъ педагогика университетни рус-дагъыстан бёлюгюне охума тюшюп, ону да къызыл дипломгъа тамамлай. 2000-нчи йылдан 2009-нчу йылгъа ерли Тёбен Къа- занышдагъы 1 номерли орта школада ана тилден ва рус тилден дарс береген муаллим болуп чалыша. 2007-нчи йыл, кандидат диссертациясын якълап, филология илмуланы кандидаты деген атгъа ес бола. 2009-нчу йылдан берли, муаллимлени билимле- рин камиллешдиреген институтда ана тиллени ва милли адабиятланы кафедрасыны ёлбашчысы болуп ишлей.