Jump to content

Wp/kum/Идрисов Гьасан

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Идрисов Гьасан

Идрисов Гьасан 1957-нчи йылны март айыны 7-нде Хасавюрт шагьарда тувгъан. 1973-1978-нчи йылларда Краснодардагъы политехника институтда билим алгъан. 1978-1979-нчу йылларда Хасавюрт шагьардагъы «Хасавюртовский» деген совхозда инженер-химикни къуллугъунда загьмат тёкген. Шондан сонггъу йылларда Гь. И. Идрисов район ва республика оьлчевдеги жаваплы къуллукъларда ишлеп гелген. 2010-нчу йылда ол Дагъыстан Республиканы Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысыны къуллугъуна белгиленген. 2013-нчю йылдан тутуп, Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны Председателини заместителини къуллугъуна белгиленгенче, ДР-ни табии байлыкъларына ва айлана якъны къоруп сакълавгъа къарайгъан министирни къуллугъун кютген. Гь. И. Идрисов «ДР-ни пачалыкъ къуллугъуну ат къазангъан къуллукъчусу» деген гьюрметли атгъа лайыкълы болгъан. «Ватаныны алдындагъы къуллукълары учун» деген орденни экинчи даражалы медалы булан савгъатлангъан