Jump to content

Wp/kum/Аваздашлар (омонимлер)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Аваздашлар (омонимлер)

Аваздашлар (омонимлер грекче homos «бир йимик» ва onyma «ат») — айтылышы ва язылышы бир, тек маъналары башгъа-башгъа сёзлеге аваздашлар деп айтыла. Сёзлюклерде аваздашлар цифралар салынып белгилене ва оланы маъналары башгъа-башгъа сёзлюк макъалаларда бериле: бав1 емиш тереклер оьсеген ер. бав2 ботинкаланы, туфлилени байлайгъан йип. Бу терминн Аристотел чыгъаргъан.

Кёп маъналыланы (полисемия) ва аваздашланы башгъалыкълары[edit | edit source]

Тил частланы арасында аваздашлар ва кёп маъналылар айырыла. Аваздашлар — хапарсыз ошагъан сёзлер, амма кёп маъналы сёзлени тарихли тюрлю маъналары геле. Масала, от (оьсюмлюк) - от (печдеги от), бав (емиш бав) - бав (ботинка бав).

Тюрю-тюрлю тил частлы рас гелеген сёзлени тилчилер шексиз аваздаш сёзлеге гьисаплайлар. Олай сёзлени мисалы учун «ат» деген сёзню алып болабыз. Ат сёз «ат» (гьайван) ва ишлик сёз «ат» (атмакъ деген сёзден).

Классификация[edit | edit source]

  • Толу аваздашлар — тюм систем формалары рас гелегенлер.
  • Ярты аваздашлар — бары да формалары рас гелмейгенлер.
  • Граматик аваздашлар яда омоформалар — бир-бир формалары бир тил частлы рас гелеген сёзлер яда тюрлю частлы сёзлер.

Аваздашлар (омонимлер), омофонлар, омографлар ва омоформалар[edit | edit source]

Аваздашлар — бирче авазлы ва язывлу рас гелеген, амма тюрлю маъналы сёзлер.

  • Омофонлар — авазлы рас гелеген, амма маъналы ва язывлу тюрлю сёзлер.
  • Омографы — бир кюйде язылагъан, тек тюрлю маъналы ва авазлы сёзлер.
  • Омоформалар — айры формалары рас гелеген сёзлер.