Jump to content

Wp/krj/Kapayas

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | krj
Wp > krj > Kapayas
Kapayas

Sangka gamay nga kahoy ang Kapayas nga may pono nga gatobo halin sa 5 hasta 10 ka metro ka taas. Laban-laban ginapalibotan ang babaw kang pinakaponta kang pono kang manga gapatuyub nga hidas kang dahon. Raku ang manga pinalian sa idalum nga bahin kang pono kon sa diin kaona nagtohaw ang manga dahon kag bonga. Lagpad ang manga dahon na kadya, 50-70 sm sa kalapadun, kag daw palad ang korte. Indi dya mananga, kon pabay-an kag indi pag-otdon ang babaw nga bahin kang pono. Daw manga bolak kang kalatsotsi ang manga bolak kang kapayas garing gagamay kag madanlug-danlug lang ang manga dya. Gatohaw ang manga bolak sa iruk kang manga dahon, sa pono kang paklang. Ang manga bolak nga dya mangin manga daragkul nga bonga nga 15-45 sm ka labug, kag 10-30 ka lapad. Malatu nga loto run ang bonga kon lum-uk run dya kag ang ana panit gadarag-darag run.