Wp/kri/Tru Jiszohs Chohch

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kriWp > kri > Tru Jiszohs Chohch

Di "Tru Jizɔs Chɔch" na wan indipɛndɛnt chɔch we stat na Bejing, Chaina 1917. Tide, wi gɛt bɔt sɔm 2.5 milyɔn mɛmba-dɛm na 48 cɔntri ɛn 6 kɔntinɛnt. Dis chɔch-ya na pat ov di Pɛntikɔstal chɔch.

Di Pɛntikɔstal muvmɛnt bigin dyurin di ali twɛntiɛt sɛnchuri. Wi plan na fɔ prich di gɔspɛl tu ɔlman bifo Jizɔs kam bak.

Di ten men tin-dɛm we wi habop pan na:

  1. Oly Spirit
  2. Baptizim
  3. Fɔ Was wi Fut
  4. Oly Comyunyɔn
  5. Sabat Dey
  6. Jizɔs Kraist
  7. Oly Baibul
  8. Salveshɔn
  9. Di Chɔch
  10. Fainal Jɔjmɛnt