Jump to content

Wp/kri/3C 286

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kri
Wp > kri > 3C 286

3C 286, we dɛn kin kɔl bak in pozishɔn as 1328+307 (B1950 kɔdinɛt) ɔ 1331+305 (J2000 kɔdinɛt), na kwasar[3] we de rɛdshift 0.8493 wit raydial velositi we na 164,137 km/s. [4]I de pat pan di Tɔd Kembrij Katalog fɔ Redio Sɔs (3C Sɔvɛ). Dɛn bin du di 3C Sɔv na di rili lɔw redio frikshɔn dɛn we na 159 ɛn 178 MHz. di totכl pawa mεzjכmεnt dεn bin mek wit wan instrכmεnt we prodyuz 4.6 digri bay 13.6 ark minit fan-bim, εn intafεrometrik mεzjכmεnt dεn bin mek wit wan sεntez bim wit we bכt 7.5 ark minit.[5] Dɛn bim dɛn de bin tu brayt fɔ mek dɛn ebul fɔ mek kɔdinɛt dɛn we prɛsis fɔ alaw di redio sɔs fɔ mach wit wan kɔrɛspɔndɛns fayn optik kɔmpin. Insay 1962, dɛn bin si 3C 286 wit di ay frikshɔn tu-ɛlimɛnt intafɛromita na Owens Vali Redio Obsavatori, we bin prodyuz impɔtant sɔs kɔdinɛt wit prɛsishɔn we na ~10 ark sɛkɔn. wit di nyu kכdכnayt dεm, obsכbishכn dεm na di Palomar Observatory alaw fכ no di optik kכwntεrpat we unambiguously: wan magnitכd 17.25 כbjεkt wit wan sta-lεk apiyans.[6] biכs fכ dis fכs idεntifikεshכn fכ wan optik kכwntεrpat, 3C 286 na bin wan pan di tin dεm we dεn dεskrεb na di pepa usay dεn fכs yuz di tεm kwaser.[7]

Di redio wev spɛktral fluks dɛnsiti na 3C 286, frɔm 10 MHz to 230 GHz. Plɔt frɔm di data we dɛn prɛzɛnt insay An ɛn ɔda pipul dɛn, 2017.[8] 3C 286 na Kɔmpakt Stip Spɛktrum (CSS) sɔs, we min se in saiz smɔl pas 15 kiloparsek (13.7 insay di kes fɔ 3C 286), ɛn di spɛktral fluks dɛnsiti we dɛn obshɔb na prɔpɔshɔnal to να, usay ν na di frikshɔn ɛn α ≤ -0.5 (in di kes fכ 3C 286 α ≈ -0.61).[9][8][10] CSS sכs dεm kin bi rεlatεvli yכng, wit jet dεm we stil de εkspכnd.[11] Wail CSS sos dεm riprizent wan big frakshכn pan di redio galeksi dεm we dεn fכnshכn insay fluks limited sכvεy, 3C 286 na wan pan כnli tu CSS sכs dεm we dεn γ-ray dεn bin dεtekt bay Fεmi-LAT.[8] Di ay rɛsɔlɔshɔn imej dɛn we dɛn mek na 8.4 GHz wit di Very Large Array sho se 3C 286 gɛt wan jet we lɔng lɛk 2.6 ark sɛkɔn we de go west-sɔwt-wɛst frɔm di kɔr, ɛn wan kɔnta jet we de go 0.8 ark sɛkɔn ist frɔm di kɔr. di emishכn frכm di jet to di wεst-sכwt-wεst na hεli polarize, wit E-vεktכr dεm we paralel to di jet aks.[10] 3C 286 na wan pan 4 praymari kalibrayt dɛn we di Very Large Array de yuz (wit 3C 48, 3C 138, ɛn 3C 147). di visibiliti fכ כl di כda sכs dεm dεn de kalibrayt yuz di obsכv visibiliti fכ wan pan dεn fכ kalibrayt dεm ya.[12] Na impɔtant kalibrayt fɔ polarizeshɔn mɛzhɔmɛnt we redio intafɛromita dɛn mek, bikɔs i gɛt rili ay digri fɔ linya polarizeshɔn (~10% pan wɛvlɛnj we na 20 cm, we de go ɔp to ~17% na 1.3 mm), ɛn di angul fɔ polarizeshɔn de du nכ de chenj wit tεm (pan כl we i nכ indipεndεnt frכm di wevlεngth we dεn obsכv).