Jump to content

Wp/kri/2008 Sòma Olimpikdèm

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kri
Wp > kri > 2008 Sòma Olimpikdèm

Di 2008 Sɔma Olimpik (Chaini: 2008年夏季奥运会; pinyin: Èr Líng Líng Bā Nián Xiàjì Àoyùnhuì), ɔfishal wan na di Gem fɔ di XXIX Olimpik (Chaini: 第二十九届夏季奥林匹克Pinyin: Dì Èrshíjiǔ Jiè Xiàjì Àolínpǐkè Yùndònghuì ) ɛn dɛn kin kɔl am bak Beijing 2008 (Chaynish: 北京2008; pinyin: Běijīng èr líng líng bā), na bin intanashɔnal maltispɔt ivin we dɛn bin gɛt frɔm 8 to 24 Ɔgɔst 2008, na Pekin, Chaina.[c] Na bin 10,942 atlet dɛn frɔm 204 Nashonal Olimpik Kɔmiti dɛm (NOC) bin tek pat pan 28 spɔt ɛn 302 ivin dɛm, wan ivin pas di wan dɛm we dɛn bin dɔn sɛtul fɔ di 2004 Sɔma Olimpik.[2] Dis na bin di fɔs tɛm we Chaena bin gɛt di Olimpik Gem dɛn, ɛn na di tɔd tɛm we dɛn bin gɛt di Sɔma Olimpik Gem dɛn na Is Eshia, afta di Olimpik gem dɛn we dɛn bin gɛt insay 1964 na Tɔkyo, Jepan, ɛn di Olimpik gem dɛn we dɛn bin gɛt insay 1988 na Siul, Sawt Koria. Dis na bin di sɛkɔn Sɔma Olimpik Gem dɛn bak we dɛn bin gɛt na kɔmyunis stet, ɛn di fɔs wan na di 1980 Sɔma Olimpik gem dɛn we dɛn bin gɛt na di Sɔviɛt Yuniɔn (we bin gɛt ples dɛn na Rɔshia, Yukren, Baylɔrushia, ɛn Ɛstonia).

Beijing bin gɛt di 2008 Gem dɛn oba 4 kɔmpitishɔn dɛn pan 13 Julay 2001, bikɔs dɛn bin win bɔku vot frɔm di mɛmba dɛn na di Intanɛshɔnal Olimpik Kɔmiti (IOC) afta tu rawnd vot.[3] Di Gɔvmɛnt fɔ di Pipul Ripɔblik na Chaina bin promot di 2008 Gem ɛn dɛn bin put bɔku mɔni pan nyu fasiliti ɛn transpɔt sistɛm. Dɛn yuz 37 ples dɛn fɔ ɔganayz di ivintɛns dɛn, inklud twɛlv we dɛn bil spɛshal fɔ di 2008 Gem dɛn. Di ɛkwistrian ivin dɛn bin de na Hɔng Kɔŋ, we mek dɛn bi di tɔd Olimpik gem dɛn we dɛn bin gɛt di ivintɛns fɔ ɔnda di jɔrisdikshɔn fɔ tu difrɛn NOC dɛn.[d] Dɛn bin de kɔntes di silin ivin dɛn na Qingdao, we di futbɔl ivin dɛn bin de apin akɔdin to sɔm difrɛn siti dɛn.

Di ɔfishal logo fɔ di 2008 Gem, we dɛn kɔl "Dancing Beijing "(舞动北京), we Guo Chunning (郭春宁) mek, bin gɛt di Chaynish karakta fɔ kapital (京, we dɛn stayl insay di shep fɔ mɔtalman) we i de tɔk bɔt di siti we de ɔganayz di gem . Di 2008 Olimpik gem dɛn bin wach 3.5 bilyan pipul dɛn ɔlsay na di wɔl, ɛn i bin gɛt di lɔngest distans fɔ wan Olimpik Tɔch rilay.[4][5] Di 2008 Gem dɛn bin sɛt bɔku wɔl ɛn Olimpik rɛkɔd dɛn bak, ɛn na bin di Sɔma Olimpik gem dɛn we bin dia pas ɔl, ɛn di sɛkɔn wan we bin dia pas ɔl ɔl, afta di 2014 Winta Gem dɛn na Sochi.[6][7] Di opin sɛrimɔni bin prez bay di pipul dɛn we bin de wach di gem ɛn bɔku intanashɔnal prɛs dɛm as spɛktakular, spɛlbaynding, ɛn bay bɔku akɔdin dɛm, "di big wan we dɔn ɛva apin insay di istri fɔ Olimpik".[8][9][10] Beijing bin gɛt di 2022 Winta Olimpik gem dɛn, ɛn dis bin mek am di fɔs siti we ɛva gɛt di Sɔma ɛn Winta Gem dɛn.

87 kɔntri dɛn we nɔbɔdi nɔ si yet bin win at le wan medal insay di 2008 Gem dɛn. Di neshɔn we di ɔspitul Chaina win di mɔs gold medal (48), ɛn bi di nɔmba sɛvin difrɛn tim fɔ top wan ɔvala Sɔma Olimpik medal tally, we win wan totɛl 100 medal ɔltogɛda. Amɛrika bin tek sɛkɔn ples pan di gold medal tally bɔt i win di ays nɔmba fɔ medal ɔltogɛda (112). Di tɔd ples na di gold medal tally na Rɔshia bin gɛt.

Dis Olimpik Gem dɛn bin mek di Sɔma Olimpik Gem dɛn kam bak na Eshia afta di Olimpik gem dɛn we dɛn bin gɛt insay 1988 na Sawt Koria. Na bin di fɔs Olimpik fɔ Sɛbia as sɛpret stet sins 1912 ɛn di fɔs wan fɔ Mɔntenigrɔ, bikɔs i bin separet frɔm Sɛbia insay 2006. Na bin di fɔs Olimpik bak fɔ Nepal as ripablik, di Mashal Ayland dɛn ɛn Tuvalu. Mongolia ɛn Panama, ɛni wan pan dɛn bin win dɛn fɔs Olimpik gold medal. Apat frɔm dat, Afganistan, Mɔris, Sɛbia, Sudan, Tajikistan ɛn Togo bin win dɛn fɔs Olimpik medal dɛn na dɛn Gem dɛn ya. Nɔt Koria, we bin dɔn mach wit Sawt Koria fɔ simbolik as wan tim na di opin sɛrimɔni fɔ di tri Gem dɛn we bin dɔn pas we i bin enta (2000 na Sidni, 2004 na Atɛns, ɛn 2006 na Turin), bin parade apat dis tɛm.