Wp/knc/Ashimin Borno

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | knc
Wp > knc > Ashimin Borno
Ashimi of Borno
human
Sex or gendermale Edit
Country of citizenshipNigeria Edit
Date of birth1840 Edit
Date of death1893 Edit
FatherUmar of Borno Edit

[1][2][3]Ashimi Au Hashim bin Umar al-Kanemi

Sha chasambo suro sa,a duwu miyon uskun fidiyon bǝ lan sha katambo (1840)

Kǝrmu Nzǝ[edit | edit source]

Suro sa,a duwu miyon uskun filaarin yaskin bǝ lan bawono (1893)

Kǝrmai nzǝ[edit | edit source]

Ashimi dǝ shima Shehu borno yǝ suro sa,a duwu miyon uskun fiskun uwun bǝ lan (1885) har sa,a duwu miyon uskun filaarin yaskin ro lewono (1893). Shehu diro sha galazana ngawo kaman nzu Ibrahim kura bazi na lan suro sa,a duwu miyon uskun fǝskun uwun bǝ lan (1885). Loktu kǝr mai nzu yǝn zauro am so wahala soruna dalil ri,iji siyasa bǝn kuruman tattali arzayi bǝ bannatina kukawa den. Askar la faransa bǝ sha Ashimi diwa kila kilzana loktu dǝn suro sa,a duwu miyon uskun fǝlaarin indin (1892) bǝ lan. Askar dǝ am ro filǝzina mukkon nzu ba suro leti kǝr mai di yǝn. Kureman timan nzun Shehu Ashimi dǝ kam nglama kam Allah ro rizinama kureman kam ilmu wa kam jiri,u wazina yǝ ro sha surin. Suro sa,a 1893 bǝ lan Shehu Ashimi dǝ jiri,u indi lan sha zowuna. Askar la cidi sudaness bǝ Rabih Az-zubayr s shima sha jiri,u la den sha zuwu. Kureman nasha la borno diye sumowu na loktu dǝn. Daji ya,an nzu kyari walta Shehu diro gala,a da. N,galagati bǝ lan nasha Geidam bǝ lan sha cheza.

Lamintǝ[edit | edit source]

  1. http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/files/1826/LAVERS_1993.pdf
  2. https://web.archive.org/web/20110717202400/http://www.kanuri.net/index.php
  3. https://archive.org/details/travelsanddisco11bartgoog