Jump to content

Wp/kjp/Portal:သၞေါဝ့်ပညာ့

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjp
Wp > kjp > Portal:သၞေါဝ့်ပညာ့

သၞေါဝ့်ပညာယိုဝ် ခြီခြာ့ (tool)လ်ု ဆ်ုသှ်ေၜးပညာ့လ်ုဖး ၮးသှ်ေသီးယာ့၊ အင်းသုံႋဝေ့ဍးၮဝ်ဆေဝ်ႋလှ်။ မၞီႋကုံလွာဲဖိုင် သၞေါဝ့်ပညာယိုဝ် သိပ္ပံတၠာပညာ့ လ်ုဆ်ုခြီခြာ့သှ်ေ ခင်းမာပညာ့သယ်လ်ုဖး ထိုဝ်ၜုဂ်ကဲထင်းဝေ့ၯံင် ဆ်ုတၠာပညာ့ၮီ့ၮါင်းခဝ့် ဖိုဟ်ထိုင့်ၰိုဲၯံင် ၯယ့်ဖၠဟ်ဒှ်ကၠ်ုဝေ့ဆေဝ်ႋလှ်။ သၞေါဝ့်ပညာ (Technology)ဆ်ုသုံႋအ်ုနုံအ်ုၮါင်းယိုဝ် အ်ုမေံယာ့အ်ုထါ်ၮှ် မွာဲဝေ့ ဂြိဆ်ုခၠါင် "Technologia"ဆေဝ်ႋလှ်။

မၞီဟ်ဖေါဟ်ဆာႋသယ် ပြိုင်ထေါဟ်ၰံင်လေါတ်သာၮှ် ဆ်ုကဲထင်းဍးအ်ုဝေ့အ်ုထါ်သယ်လ်ုဖး ဆ်ုကးဆ်ုၯယ်ယှာခြီခြာ့ခဝ့်အိုဝ် ဆ်ုအင်းလယ်ၮှ် ပ္တံင်ထင်းဝေ့ဆေဝ်ႋလှ်။ မေင်ႋစိင်မာၮါင်းလ်ုအှ်ၜးခါ့ မှ်ေ ပိုင်ကြိုင်အ်ုသီးအ်ုၯာင်ႋအ်ုၜျာ အ်ုစင်အ်ုထီ့အ်ုၯာင်ႋ ၮေဝ်ႋထင်းဝေ့အ်ုခေါဟ်ကျံင် ဆ်ုအင်းဆ်ုအဝ်သယ် ၜေ့မ်ုၯေဝ်စွး မာၮေဝ်ႋထင်းၮေဝ်ႋသိုဝ် လင်ႋခါင့်လ်ုယာ့ ဆ်ုခွင်ဝင်ဍင် (Wheel)ၮှ် အင်းတာင်ပ္တံင်လင်အ်ုခေါဟ်ကျံင် မၞီဟ်ဆ်ုလေဝ်ဆ်ုထါင်သယ် ယဝ့်လါင့်ဝေ့ဍးဆေဝ်ႋလှ်။