Wp/kjh/Хундус

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjh
Wp > kjh > Хундус
Евразия хундузы
Домен Эукариоттар
Ил Аңнар
Тип Хордалығлар
Класс Сӱт чіпчатханнар
Отряд Кимірҷектер
Сӧбіре Хундустар
Сӧӧк Хундустар
Кӧрім Евразия хундузы
Ареалы

Евразия хундузы - сӱт чіпчатхан аң.

Тастындағы кӧрімі[edit | edit source]

Хакас чирінде саңай даа чіт парған полған. Амғы туста хай пірее чирлерде тоғасча. Позы килген аңнар ба алай ӧнетін позыдылған ма, пасхазы чоғыл: чуртазыннар паза ӧсіннер. Ол илееде улуғ: узуны пір метр азыра, 30 килограммҷа пасча. Аның ӧңі хызамдых кӱрең. Хундус кимірҷек. Алын тістері узун паза пик. Ағастарны, позының алнындағы тістерінең киртіп, аңдарча. Хундус узурған сала палтынаң ӱзе сапханға тӧӧй.

Чуртазы[edit | edit source]

Улуғ суғларға ол хынминча, тайыс чулларны тулғабысча. Андағ тулғор чулны сістірче. Анаң хундус чурт ит сыхча: ағастардаң, оттардаң, палғастаң. Ол тӧңіҷекте чайғызын чуртидыр. Хысхызын аң інзер чазынча. «Ибінің» дее, інінің дее кірҷең орны суғ алтында поладыр. Пістің чирдегі хундустың чылда 2-3 пала полҷаң. Теерізінең тіккен пӧріктер «капчат» пӧрии тіп адалҷаңнар. Капчат пӧрік уғаа аарлығ паалалҷаң. Аны санға алза, хундус пістің чирде хаҷан даа кӧп полбаандыр. Аарлығ теерізі ӱчӱн пу аңны хырыбысханнар. Тиксі Россияда ол нинҷе-де ле орында халған. Сағам ол хайраллалча.

Аларған[edit | edit source]