Jump to content

Wp/kip/बोकोरो

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kip
Wp > kip > बोकोरो
बोकोरो

बोकोरो री सन नाम नेबल ज चुसिने (उभयचर) स्याकरी कैने मांशाहारी जीव आआे बोकोरए जीवन चक्र अरू प्राणी यामी भन्दा अलग ले। बोकोरए अजार लाई चेपागाँडा हैगार्सी। गाँडार रङ्काई ङाहार मिताऊ तार नोर रीलज चुसिर। झिन्डे चेपागाँडाए अखङ परिडे अमे झरी। होकाई बोकोरो बनिए । चेपागाँडा भन्दा ङाडे बोकोरोए अबासुरी तोबो चिङ मिताऊ जालीए छोपिउ ताए। बोकोरो मस्त प्रजातीला तार। बोकोरोए प्रजाती रङ्काई आआेराई मि चुसिने पो, रङ्ग आेआकार, अआवाज, पार अलगअलग दैसिई। बोकोरोलाई गुल ए अर कआे अथवा बोकोरोए असतुर गुल सा ।