Jump to content

Wp/kgp/

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kgp
Wp > kgp >

vỹ tỹ krĩg mág nĩ. Ti hã vỹ kurẽ han tĩ, ẽg tỹ nén ũ kar vigve jé. Rã tũ ra ẽg pi rĩnrĩr mũj mũ vẽ, mỹr tỹ kuty kar tĩj mũ vẽ. Rã tugnĩn ẽkré vỹ hynhan há han tĩ, kanẽn há han kar tỹ rãn tĩ gé, kakanẽ mré hã. Rã tugnĩn nãn kãmĩ nén ũ kar vỹ rĩnrĩr nỹtĩ, kar ẽg mré hã. Mỹr rã tũ ra ẽg hẽrej mũ vẽ, kỹ ẽg tỹ rã tỹ e ki kupũn há ahn jé ẽg vỹ vãfár kórég kugprũn ge tũ nĩ, mỹr vãfár nĩja vỹ rã tỹ tar ke mág mũ. Kỹ ser ta rỹg kãtỹvĩn mũ, kỹ tỹ ẽg mỹ jagy há tĩj mũ, kỹ nén ũ 'e tỹ kãgter mũ gé.