Jump to content

Wp/kgp/Pẽnturó

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kgp
Wp > kgp > Pẽnturó
Pẽnturó

Pẽnturó vÿ tÿ ëg tÿ rïnh fë nÿtï. F𝼛g ag tÿ han ja vë pënturø ti, vënh kar tÿ rïnh jᶒ. ‘E tÿvï ta nÿtï pëntur𝼛 ti, ëmä kar mï tÿ ke tï gᶒ, mÿr f𝼛g ag tÿ jënkamu gÿjÿ ken jė ag tÿ ün é tÿvï hynhan kÿ ëmä kar mï pipin. Ka ta ser kanhgᶏg ag mrᶒ hä ki krÿg mü, fog ag tÿ pënturo hynhan ja ti.

Vãsỹ ẽg si ag pi pẽnturó ve ja nỹtĩ, ag tỹ nén ki kagtĩg ja vẽg tĩ pẽnturó ti. Hãra fóg ag ne ẽg ki kãge ja tag tugnĩn uri kanngág ag tỹ pẽnturó rĩnh kinhra nỹtĩ. Kỹ ẽg tỹ uri ẽn mĩ tĩg kỹ ẽg tỹ kanhgág ven kỹ ẽg tỹ ag tỹ pẽturó rĩnh vég tĩ. Tá ti kajamẽ nỹtĩ vẽ, hãra kanhgág ag tỹ jérĩnmỹ géj mũ pẽnturó ti. Ha jag tỹ ẽn mĩ mũ kỹ kanhgág kar ag pẽn tugnỹm nĩ, pẽnturó sĩnvĩ kar kajamẽ ag ta nỹtĩj mũ.