Wp/kek/LI WA'TESINK

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kek
Wp > kek > LI WA'TESINK

Chalen chaq  q’e kutank  li  ki’osob’tesink chaq re li che’k’aam  a’an li Ajaw, xyeheb’ chaq re li ralal xk’ajol naq wanq jun li ixq ut jun li winq , li ixq  xk’ojob’eb’ li xb’eelom ut li winq xk’ojob’eb’ li rixaqil,  jo’kan utan li winq  xk’amok , li ixq xk’ame’ , aran utan xk’a’uxlak li winq k’a’ ru tb’aanu rik’in li xjunkab’al xb’aan naq ink’a’ yal xyoob’ rib’, ink’a’ yal xk’a’uxla re xjunes  ak jo’kan naq xkanab’ chaq li qasantil Ajaw naq jo’kan  toowanq  toopukanq sa’ xb’een li ruuchich’och’.

Jo’kan ut naq  xk’ojob’eb’ chaq rixaqil li winq ut xb’eelom li ixq  aran utan naq li winq  x-ok chi k’a’uxlak, xk’e reetal naq aajel  ru junaq xmuheb’aal  b’ar wi’ tmuhenq  rochb’een li xsum aatin. Chalen chaq q’e kutank li najolomink re li junkab’al  a’an li winq timiltimil utan x-ok xch’utub’ankil li  xche’, xk’im, roqech, xtz’amb’a   re naq  tyiib’ junaq  li ochoch  sa’ b’ar wi’ ok re chi wanko’k ut chi k’a’uxlak.

Qayehaq   ink’a’ yal tat-ok  sa’, ink’a’   yal tathilanq sa’  li loq’laj che’k’aam,   k'a' ru  xyaalo’k xb’aan li winq. Aran utan xchalk li Xk’a’uxl  chi rix li  wa’tesink. Jo’kan b’i’  naq   aajel ru  xkehob’resinkil li loq’laj ochoch, ab’an li xwa’tesinkil junaq li loq’laj ochoch,  li xyaalalil li na’leb’ a’in jwal tustu ru xb’aanunkil .

Xb’enwa  xak’e  laach’ina xaml  sa’ li tijleb’aal  toj ewu taayo’le sa’ li   xtuqtuukil li q’ojyink  aran ut naq  taaye re li Ajaw, chi xjunil li jo’k’ihal li taawaj  xyeeb’al re, xpatz’b’al re, laa’at nakanaw  chank ru  taab’aanu  maawochb’eenaqeb’  jun ch’uutaq laj tij. Sa’ xyiitoq  raatin li Ajaw  xak’e li xaml  re li tz’aamank, taak’am chaq  jun b’iisaq  laapom xach’inak’at  chi  ru laaneb’aal .

Qayehaq ink’a’ yal wank chi jo’kan, ink’a’ yal hilank chi ru li tzuultaq’a ut chi ruheb’ aj wi’ li che’k’aam, jo’kan utan naq  tento  xkub’sinkilqib’ chi ru li loq’laj Ajaw xyeeb’al xpatz’b’al  li qhonal, xpatz’b’al chi ru li loq’laj  tzuultaq’a, wank aj wi’  nayehok re naq  eb’ li loq’laj tzuultaq’a  ink’a’ yo’yookeb’, maak’a’ aj e, ink’a’ toj chi ru tzuultaq’a  tinwa’aq chankeb’ naab’al li poyanam, ab’anan yo’yooke’b’ tz’aqal li tzultaq’a xb’aan naq  xk’ojob’a  chaq li xwankilaleb’ xb’aan li ajaw chalen chaq q’e kutank.

A’aneb’ ut li  nake’xkuy  qab’inkil , qilb’al , qaka’yankil, nakoob’eek, naqamux ru, jo’ eb’ aj wi’  wankeb’  li qalal li qak’ajol  nake’choqink, nake’ch’ejink  chi re chi ru li loq’laj tzuultaq’a, a’an utan li kaw paatz’el sa’ li tz’aamank re naq maak’a chi k’ulmanq sa’ li junkab’al.Jo’kan utan  naq  jo’ka’in nab’aanumank li xwosb’al  li loq’laj na’ajej,  li nak’anjelak re xb’aanunkil li loq’laj na’leb’ a’in ab’an ruk’in  jun kehil  xul. (ak’ach) a’an li nab’aanumank re li ochoch, li xcha’al li loq’laj kehil  xul li nak’anjelak   re xwa’tesinkil  li ochoch a’an li raam  uy xmanteekil.

Jo’kan utan naq nake’xb’aanu chaq li loq’laj k’anjel a’in li qamama’ qixa’an chi jo’ka’in nab’aanumank. B’ar wi’ wank li raam li ochoc taach’ina pik jun li jul, b’ar wi’ na’awmank li


nak’anjelak, a’an li xcha’al li ch’ina xul, xch’ina aam ut xch’ina  manteekil, xak’e  sa’ xyi b’ar wi’ xpikmank, chi rix  a’an xak’am chaq  li xkakawil xak’e  re li loq’laj ch’och’, ut  rochb’een jun b’iis li xpomal, sa’ li loq’laj ch’och’ ki ru a’an  xahoymank li rax kakaw  sa’   xb’een , toja’  naq  taaxaqab’ jun laamayej sa’ xb’een.

Chi rix   a’an  naq  ak xatraqe’k rik’in  sa’ li raam li ochoch ,  xyaalo’k  ru, aran wi’ chik  xayoob’ sa’ li xxuk li ochoch, xak’e sa’ xyi, xak’e sa’ xkaaxukuutil  junjunq xkantelil, jun xtib’ul  xru xyaalo’k. Ab’an li mayej nak’anjelak wank li rajlil, ink’a’ yal  na’oksimank. Li loq’laj mayej  na’oksimank re li xwa’tesinkil  junaq li loq’laj ochoch oob’ chi kanteel  li nak’anjelak junjunq sa’  li xxuk  , naq ak xru xk’anjelankil  xsa’ li ochoch  chi junil  xkohat chi rix re utan  yookat xkiila’isinkil  ru li neb’aal, yookat chi xikje’k, yookat chi seeraq’ik, re naq maak’a’ chi tqak’ul, maak’a’ chi tqataw Waayi’eb’ linkok’al  saanaqeb’, usaqeb’, keenaqeb’  xna’ajeb’ jo’kan naq  naq sahaq aj wi’ li hilank, li u’k li wa’ak  naq  ak xawos laana’aj chi ch’olch’o  ut  tustu re ru. Naq ink’a’ xawos laana’aj aran utan naq ink’a’  sa li wank sa’ junaq  li junkab’al,  aran utan  naq nachalk li jo’ tachik maji’,  junaq  nimla rahilal, nimla yajel, junaq nimla tiq, ch’iich’i’,  aran ut naq nawank li  jachok ib’,sa’ junaq li junkab’al , ab’an ink’a’ yal naraj naq   ya ink’a’ xawos  laana’aj , ink’a’ chatpatz’ok , ink’a’ xatyoxink re li tzuultaq’a.

Jo’kan utan  laj xab’aanu  li k’anjel a’an  aran utan laj maak’a taawil, maak’a’  taak’ul  sahaq utan li wank, li hilak, li wa’k,  li u’k a’an utan li nake’xye  chaq li qamama’ qixa’an laj maak’a’ taawil ,taak’ul saaq utan li wank .Aran utan laj eb’ li , qana’,  qayuwa’   xe’xyechaqe xe’elchaq eb’li xch’ool xyeeb’al qe  chank ru  laj toowanq sa’ qa jun kab’al chi sasahaq li qa ch’ool.

Jo´kan aj wi’ li ketomq    jun tz’aamank chiru li loq’laj tzuultaq’a ,  maak’a’  chi qil ,maak’a’ chi qataw ruk’in li qa ketomq , a’an utan li kaw  paatz’el chi ru  li loq’laj tzuultaqa.Naqa  k’ereetal anajwank  li toj yooko chik chik’iik  yal xqakujqib’  chi rub’el li ochoch maak’a’  chik  xqab’aanu, ink’a’ chik  xqakub’si  li xha’ li ochoch, chi ink’a’ chik  nawank  junaq tijok sa’, chi ink’a’ chik xkub’siman  xha’ li loq’laj che’k’aam, aran utan naq nake’yajnak sa’ rochocheb’, jun us, jun ink’a’ sa’ li xch’ooleb’.

Naq ak xru chi xjunil li wosok na’ajej wi’ xaloq’ junaq li ch’ina xul, k’a’uxla aj wi’ rix, maahoon  hulaj yal taaxok laach’ina xul chi kama’an, ak a’ utan, k’a’ ch’olch’o chank ru laj na oso’k  yalaq k’a’ ru xeelank chaq re , xketok chaq re,  malaj xchape’ maak junaq nimla yajel , malaj  xkam chawu.

a’an jun li nimla sachk naqak’ul laa’o  li poyanam , li xyaalalil,laj  k’a’ ut utan laj nak’ulmank  chijo’kain xb’an  laj  ink’a’  xoopatz’ok  re li tzuultaq’a, ink’a’  xqapatz’ , ink’a’  xqaye re li tzuultaq’a, ink’a’ xqapatz  li qokleb’ re  raajelal ru li loq’laj che’k’aam, maahoon hulaj taaq’ax ru xwankil, tento laj taawoxloq’i ru. k’e reetal laj li  loq’laj na’ch’och’, joq’e xhilak li loq’laj ha’, aran xhilank,o’kan ajwi’ chi xjunil li ketomq , chi xjunil li nake’hilank sa’ junlaju, sa’ wa’leb’  re li q’ojyink, aran utan laj xawiib’e  laj xe’ok chi hilak  chixjunil li nake’ choqink  , toja’ laj xat –ok chi xninq’enkil  ru   rik’in loq’laj che’, loq’laj k’aam, loq’laj aarp, xe’ok xnimankil li loq’laj q’ojyink rik’in li loq’laj aarp, rik’in li ochoch.

Aran  utan laj x’ok chaq li loq’laj son, x’ok chaq li sahil ch’oolejil,sa’ komonil, wi’  wank chaq laak’a’uxl, jultika chaq laana’leb’ jultika chaq reheb’ li comon , k’e chaq b’ayaq ruk’a’ laj wajb’, mare x’ala sa’ laach’ool b’ayaq li q’ixin ha’, a’an li taaq’axtes re li che’k’aam , li loq’laj q’ixin ha’, li loq’laj kakaw.


Jo’kain nab’aanumank  xb’anaq  nak’eemank reetal laj li junkab’alib’ ink’a’ yal  re jun kutank,ink’a’  yal jun waral, toj chi rix b’an  li  qa laayu’am, li qa kamik, wank chik naab’al li ka’uxl ej chik chi rix  li k’a’chikiru . Ak  xat-k’a’uxlak chirix li  na’leb’ak, chirix chik a’an  xe’kokla laj xajonel.

Jo’kan utan laj ak xatreqe’k  chi xb’aanunkil chi xjunil  li  loq’laj na’leb’ chi tustu ru,  aran utan naq xawub’ela, xayu’ami , aran utan naq  maak’a’ tril laj yok’ol re li che’  re laawochoch laj  xat ok chi xch’utub’ankil, toj yere li Ajaw naq taayo’k’ li loq’laj che’k’aam,  xb’aan naq nake’ xyechaq li qamama’ qixa’an  naq li loq’laj che’k’aam  nayaab’ak , xb’aan naq li  xya’alalil ruuchil li xkik’el.

Ree’utan naq joq’e xachapeb’ laamoos  xamoleb’ chaq  maak’a’ k’a’ ru te’ril, te’xk’ul, xb’aan naq ak xak’at chikan laamayej xat patz’ok, xat elajink xb’aan naq  li loq’laj ch’och’ a’in  ruuchil  qana’ arin yooko chi wa’ak , arin yooko chi uk’ak, a’an tz’aal li  nak’eok re li qa wa,  a’an nak’hok re li qa tzekemq, naq maak’a’ raj li loq’laj ch’och’ chank raj ru  naq  nakoowank.

A’an  tz’aqal li wanko wi’  aran na’el chi xjunil  qatzekemq, a’an tz’aqal li  na’elk chi ru li loq’laj ch’och’, a’an tz’aqal xk’iiresink re li Ajaw, li quk’a’ naxye li Ajaw, kixyoob’tasi li Ajaw. Makach’in xchaab’ilal li  xkanab’ cho’q qe  li loq’laj na’ch’och’, laa’o chik wanko wi’ naq ink’a’ naqanaw li wank, ink’a’ naqanaw roxloq’inkil li loq’laj ch’och’. Xoxk’e  chi hilank ut xoxk’e chi  tzekank  chi ru li loq’laj  na’ch’och’, loq’laj taq’a  a’an li qak’ulub’ laa’o laj ral cho’ch’, a’an li qajom  laj xooyo’la laa’o laj ralch’och’.