Wp/kck/Zila Whulu

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > Zila Whulu

Zina linoti zila whulu lobva zila dzose dzinohingisiwa ndebanhu. Izila isazodzigwa kuNorthern England.

Zila whulu ipakati kwe Porvoo nde Helsinki mutunhu we Jakomäki kuHelsinki, Finland.

An Autobahn in Lehrte, near Hanover, Germany—Zila whulu inoyenda mota dzinjinji kwazo.

Evitamiento (kubva "ziba " in spanish) Zila whulu, kuLima, Peru.

Zila whulu ye I-75/I-85 Downtown Connector in Atlanta, Georgia, in the United States

Tjilakidzo tjeZila Whulu kuUkrainian (M22)

Zila whulu kuKing Faisal, Manama, Bahrain

Zila whulu izila yebanhu bose kene inabeni imuhango inhohingisiwa ndebanhu mahhuba whose. Zila whulu yakasiyana ndezila dzinhohhaligwa kene dzinohingisiwa pasi kwemipanga.

Merriam Webster unoti, hinga kwezina ileli kwakatanga nde,12th century. Etymonline, "unoti zila whulu inobva zila yakamilidzika.

Ku North American ndeku Australian, zila whulu ndedzizila dzinohingisiwa kwazo ndebanhu dzotungamigwa ndahulumente. Dzimwe zila dzinowangwa muntha dzemakanyi dzodangwa dziyi zila whulu dzemakanyi kuUS ndeku Ontario. Banganya dzizila kolakidza nhabi dzahulumente (wehango, wemadunhu ndewemakanyi) dzinolinga dzizila.

Mutjikhuwa tjeBhilithani “Zila Whulu” izina likunlayo. Hhapa lihingisiwa lobva zila ndekunlayo kubva zila inohingisiwa ndebanhu bose banohaka kene banoyenda ndemakumbo.

Zina ileli lohingisiwa ndewhamwe mazina, anohanganisila linoti ndongoloso yezila whulu, zwidiyo zwezila whulu, tungamigwa kwezila whulu ndenlume wezila whulu.