Wp/kck/Ntumbo

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > Ntumbo

Ntumbo inhungu yembili inamisipa, ikobe godi letjubhu limkati kwembili wenhu ndedzimwe mhuka dzinjinji, kuhanganisila ndemhuka dzisina spayinali khodi. Ntumbo inhungu lakahhulika kakale unohinga hingo ubutukwa whokwiya kafu tjangina mumbili. Mukwiyiwha kwekafu mumbili, ntumbo unohinga mundima yobubili yokwiyiwha kwekafu, kotanga ndetafunhiwha. Ntumbo unokwiya ndekhemikhali hhapo kafu dzodigwa kunotjibolisa kwakasiyana kunowangwa muntumbo.

Abdomen-periumbilical region

Mubanhu ndedzimwe mhuka dzakasiyana dzinjinji, ntumbo unowangwa pakati kwegirokiro ndemabula matukunhunhu. Ntumbo unodusa kunoyivisa kafu kunoyi ma ezayimzi nde gastriki asidi kuti kubhatshe kwiyika kwekafu. Zila yohhulika kwentumbo ndemabula eba mapabi kobhatsha kwazo mukafu tjatjikwiyiwha mbijana tjinobva muntumbo tjijita tjiyenda mumntjaza hhapo mabula anohhulika kuti kafu tjijite tjikwiyika.