Wp/kck/N' holo

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > N' holo

N’ holo inhungu yembili, mun’ holo kowangwa zebe, bulubi, whuma, matamu, tjilevu, meho, zwimilo, ndenlomo. Dzose nhungu idzedzi dzobhatsha muhingo wembili ndezila dzakasiyana, sebona, wha, nhuwha, ndelabila. Dzimwe mhuka dzinhukunhunhu kungatikala kuti dzisibe nden’ holo koga nhungu dzose dzen’ holo dzobe dzilipo ndeyimwe zila, kusina kuti iwhulu kungapani.

Portrait of a Meerkat

Miholo yemhuka inomila ndezila yontjintja kwembili wemhuka kunoyi evolushini , kudangwa kuyi sefalayizeshini. Mumhuka dzinha n’ holo ndemwise, midzi yokumbula inobe ilipahhe kwembili kukobe ndenhungo yakalingana ndohhobola ndebo inoswika. Ndezila yakabumbiwha mbili, manhungu ewha nde midzi inohhisa luzibo inoba pahhe , kose ke ikoku ndiko kunhobumba kunhoyi in’ holo