Wp/kck/Midzimu

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > Midzimu

Midzimu, inodangwa kakale iyi batategulu, bawhola, kene banyayi kobe kuli nzwadzi kene batategulu benhu utjatjila ibo batjitjinyika. Midzimu kungabe hhama imulusendu gwenhu unotjila. Munlayo nhu wasala wakabhata mafu enhu watjinyika.

Banhu babili banozwalana umwe unobe midzimu wewhumwe kene banoba ndemidzimu in' ompela. Muzwidiyo zwotiwha kwebanhu, zwibungo zwinoba ndemidzimu inondidzana kobva kuti banobe beliludzi gun' ompela. Zila yemidzimu ayitapo mudzimwe mhuka dzehango. Banopala bezwidiyo banokumbulila kuti nhu unoba ndemidzimu yetjikadzi yakapamiwha kabili kunayetjilume. Kungabe kutiwha ndekuti tjithembo tjebakadzi nditjo tjakajwayeleka kupinda tjebalume.

Hhapo kukumbuligwa kuti midzimu yenhu ayitondidzana ndeyewhumwe nhu, iwhoyo nhu una midzimu ili 2n mu nth generation hule kukwe kakale yose midzimu inobe ilibe ili 2g+1 − 2 mu g generations hule kukwe. Kobva kuti midzimu yebanhu (Ndeyekumwe kunotjila) inowhanda ndelubaka. Ayitini n = 40: banhu banobe bepinda 40 generations ndebuwhola, koga namba 240, ingabe 1012 kene one trillion, inoleba banhu bakatongotjila muhango.

Zwimwe zwitjaba zwomilidza midzimu, inotjila ndeyatjinyika; kukoti zwitjaba zwinankumbulo webatjakula azwitoyemula banhu bawhola.Kudzimwe zwitjaba bamwe banhu banokumbila kwabanohaya mumidzimu yakatjinyika. Tiwha kwayikoku kozibgwa sezila yotembedzela midzimu kene thethela midzimu ndezila yakatambunhuka