Jump to content

Wp/kck/Hingo

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > Hingo

Hingo, indima yakafanila bhahwa ndenhu whose mutjitjaba. Kwazo kwazo, Hingo kobva zwiyeto, zwinotiwha kwakalingiligwa mbhayilo, gose lubaka kwahingiwa kobe kwakalingiligwa mbhayilo (Whobutjilo). Banhu banhamihingo banjinji ndelubaka gun' ompela (nhu unoba nzwadzi, mweni wenzi kakale elitjihingi). Nhu unotanga hinga ndoba tjihingi, ndobhatsha kusina mbhayilo, ndotanga bhizinisi kene ba nzwadzi. Lubaka gohinga gungamilikila muhinga kwelubakanyana ( mihingonyana yelubaka gwehola lin' ompela) kuyenda kumihingo yebutjilo gwenhu gose (sentongi)

"Mbisana! Tahinga hingo wehhuba lose kene? Bazwipila ndebanako kose muhingo"


Ofisi ye Emejensi Manegimenti. Ofisi yeLuzibo gweNgwa. Domestiki Ophareshini Branch. Bureau of Special Services. pakati kwe1941 nde 1945.

Tjimwe ndetjimwe tjinohaka bulungu kene masimba enhu kuti kutiwe ihingo ( sehingo wehhuba). Hhapo nhu wakadiyigwa hingo, unobe watjibe ndeluzibo gwehingo. Hingo ke unobe pasi kwedzemihingo yenhu. Hingo ndedzemihingo kosiyana muntha yekuti nhu unosiya dzemihingo kukoti unoma hinga kene unotahwa muhingo.