Wp/ili/Başbet

From Wikimedia Incubator
Wp > ili > Başbet
< Wp‎ | ili
Jump to: navigation, search

Türk tiliniñ bir söylemi bolmış en:Ili Turki language kibik tiller öçin Wikipedia bo.

The Wikipedia for all non presented Turkic dialects.

Yerli söylemiş[edit]

meaning Turkic Anadolu Bakı Aşğabad Qazan Almatı Beşkek Taşkent Urumçı
Father Ata Ata Ata Ata Ata Ata Ata Ota Ata
Mother Ana Ana Ana Ene Ana Ana Ene Ona Ana
Son Oğul Oğul Oğul Oğul Uğıl U(ğı)l U(ğ)ul Oğıl Oğul
Man Er(kek) Er(kek) Er Erkek Er Er(kek) Erkek Erkak Er
Girl Kız Kız Qız Gız Qız Qız Kız Qız Qız
Person Kişi Kişi, Adam Adam Kişi Kişi, Adem Kisi Kişi Kişi Kişi
Bride Kelin Gelin Gəlin Gelin Kelin/Kîlin Kelin Kelin Kelin Kelin
Mother-in-law   Kaynana Qaynana Gayın ene Qayın ana Qayın ene Kaynene Qayın ona Qeyinana
Heart Yürek Yürek Ürək Yürek Yöräk Jürek Jürök Yurak Yürek
Blood Qan Kan Qan Ga:n Qan Qan Kan Qon Qan
Head Baş Baş Baş Baş Baş Bas Baş Boş Baş
Hair Qıl Kıl/Tüy Qıl/Tük Qıl Qıl, Çeç Qıl Kıl Tuk Qıl
Eye Köz Göz Göz Göz Köz Köz Köz Köz Köz
Eyelash Kirpik Kirpik Kiprik Kirpik Kirfik Kirpik Kirpik Kiprik Kirpik
Ear Qulqaq Kulak Qulaq Gulak Qolaq Qulaq Kulak Quloq Qulaq
Nose Burun Burun Burun Burun Borın Murın Murun Burun Burun
Arm Qol Kol Qol Gol Qul Qol Kol Qol  
Hand El(ig) El Əl El   Alaqan Alakan   Qol
Finger Barmak Parmak Barmaq Barmak Barmaq Barmaq Barmak Barmoq Barmaq
Fingernail Tırnaq Tırnak Dırnaq Dyrnaq Tırnaq Tırnaq Tırnak Tirnoq Tirnaq
Knee Tiz Diz Diz Dız Tız Tize Tize Tizza Tiz
Calf Baltır Baldır Baldır Baldır Baltır Baldır Baldır Boldyr Baldir
Foot Adaq Ayak Ayaq Ayaq Ayaq Ayaq Ayak Oyoq Ayaq
Belly Qarın Karın Qarın Garyn Qarın Qarın Karın Qorin Qerin
Horse At At At At At At At Ot At
Cattle Siyir Sığır/Mal Mal-qara Sygyr Sıyır Sïır Sıyır Sigir Siyir
Dog İt İt İt İt İt İt It It It
Fish Balıq Balık Balıq Balık Balıq Balıq Balık Baliq Beliq
Louse Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Pit
House Ev Ev Ev Öy Öy Üy Üy Uy Öy
Tent Otag Otağ/Çadır Çadır Otaq/Chadyr Çatır Otaw Çatır Otoq/Chodir Otaq
Way Yol Yol Yol Yol Yol Jol Jol Yo'l Yol
Bridge Köprük Köprü Körpü Köpri Küpir Köpir Köpürö Köprik Kövrük
Arrow Oq Ok Ox Ok Oq Oq Ok Oq Oq
Fire Ot Od Od Ot Ot Ot Ot Ot Ot
Ash Kül Kül Kül Kül Köl Kül Kül Kul Kül
Water Sow Su Su Suw Sow Sow Suu Suv Su
Ship, boat Kemi Gemi Gəmi Gämi Köyme Keme Keme Kema keme
Lake Köl Göl Göl Köl Kül Köl Köl Köl Köl
Sun/Day Küneş Güneş/Gün Günəş/Gün Gün Qoyaş/Kön Kün Kün Quyosh/Kun Kün
Cloud Bulut Bulut Bulud Bulut Bolıt Bult Bulut Bulut Bulut
Star Yulduz Yıldız Ulduz Yıldız Yoldız Juldız Jıldız Yulduz Yultuz
Earth Topraq Toprak Torpaq Toprak Tufraq Topıraq Topurak Tuproq Tupraq
Hilltop Töpü Tepe Təpə Depe Töbe Töbe Töbö Tepa Töpe
Tree Yağac Ağaç Ağac Agaç Ağaç Ağaş Darak Daraht Dereh
God Tenri Tanrı Tanrı Taňry Teñri Täñiri Teñir Tañri Teñri
Sky Kök Gök Göy Gök Kük Kök Kök Kök Kök
Long Uzun Uzun Uzun Uzyn Ozın Uzın Uzun Uzun Uzun
New Yanı Yeni Yeni Yanı Yaña Jaña Jañı Yañi Yeñi
Fat Semiz Semiz Kök/Piyli Semiz Semiz Semiz Semiz Semiz Semiz
Full Tolu Dolu Dolu Dolı Tolı Tolı Tolo Tola Toluq
White Aq Ak Ak Aq Aq Ak Oq Aq
Black Qara Kara Qara Gara Qara Qara Kara Qora Qara
Red Qızıl Kızıl Qızıl Gızıl Qızıl Qızıl Kızıl Qızıl Qızıl
1 Bir Bir Bir Bir Bir Bir Bir Bir Bir
2 Eki İki İki İki Îki/Eki Eki Eki İkki İkki
4 Tört Dört Dörd Dö:rt Dürt Tört Tört To'rt Töt
7 Yeti Yedi Yeddi Yedi Yedi/Cîdi Jeti Jeti Yetti Yette
10 On On On On Un On On On On
100 Yüz Yüz Yüz Yüz Yöz Jüz Jüz Yuz Yüz
Turkic Anadolu Baqı Aşğabad Qazan Almatı Beşkek Taşkent Urumçı