Jump to content

Wp/grc/Δημαρχεῖον τῆς Ἐρφούρτης

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | grc
Wp > grc > Δημαρχεῖον τῆς Ἐρφούρτης
Τὸ δημαρχείον τῷ έτει 1982
Ἡ ἐπίσημος αίθουσα μετά τῶν πινάκων τῶν ἱστορικών

Τὸ Δημαρχείον τῆς Ἐρφούρτης (Γερμανιστί: Rathaus Erfurt) εὑρίσκεται ἐν τῇ κεντρική Ἀγορά τῶν ἰχθυοπολών (Fischmarkt) τῆς Ἐρφούρτης (Γερμανία).

Ἱστορια[edit | edit source]

Τὸ παλαιότερον δημαρχείον ηύξανον εἰς μέγα συγκρότημά τι οἰκημάτων ἀπό τοῦ Μεσαίωνος μετά πολλών ἐποικίων. Ἀπαραίτηται ἐπισκευαί ἐλήφθησαν ὡς λόγος βαρβαρικώς διαλύσαι τὰ ἁπάντα. Ἀλλά μόνον πολλάς δεκαετίας μετά τούτο τὸ σκάνδαλον, τῷ μηνί τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1870 ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ Νέου Δημαρχείου ἐτέθη.

Ὁ σχεδιασμός τοῦ μεγάρου κατά τὴν Γοτθικήν τέχνην μετά μεγάλου προπυλαίου ἐποιήθη ἀπό τοῦ ἀστικου ἀρχιτέκτονος Τέοντορ Ζόμερ (Theodor Sommer) καὶ τοῦ προκατοχού αὐτού Άουγκουστ Τίλε (August Thiele). Τὰ πάντα έστω πλήρες τοῦ ἐθνικιστικού πνεύματος: εἰς τὴν πρόσοψιν βλέπονται τὰ ἀγάλματα τοῦ Φρειδερίκου Α΄ Βαρβαρόσσα καὶ τοῦ Γουλιέλμου Α΄ τῆς Γερμανίας. Ἡ ἐσωτερική κλίμαξ καὶ ἡ μεγάλη αίθουσα διακοσμημούνται πολύ καλλαίς τοιχογραφίαις.

Ζωγραφικόν πρόγραμμα[edit | edit source]

Πρέπει τὴν ζωγραφικήν ὑπηρετήσαι τῇ ἐθνική ἐκπαίδευσι - ἐκ τούτου τοῦ λόγου χρήματα ήλθε καὶ ἀπό τοῦ κράτους. Τὴν ἐντολήν τῆς διακοσμήσεως τῆς πανηγυρικής αἰθούσης έλαβε ἐν τῷ θέρει τοῦ 1876 ὁ ἀξιόλογος ζώγραφος Πέτερ Γιάνσεν (1844-1908, Peter Janssen) ἀπό τοῦ Ντίσελντορφ. Αἱ ἐννέα τοιχογραφίαι ἀπεικονίζουσιν μυθικά καῖ ἱστορικά γεγονότα τῆς ἀστικής ἱστορίας.

Θυμίζει π.χ. ὁ Άγιος Βονιφάτιος ἐν τῇ μεσημβρίᾳ τῆς Ἐρφούρτης ἐθνικά τε καὶ μαγικά δένδρα κόπτων τὴν ἀρχήν τοῦ χριστιανισμού ἐν τῇδε τῇ περιοχή καὶ τὴν πρώτην ἀναφοράν τοῦ Erphesfurt ἐν ἐγγράφου τοῦ έτους 742. Άλλαι εἰκόνες δεικνύασιν τὴν κατάπτωσιν τοῦ δούκος Ερρίκου τοῦ Λέοντος (1156-1180) έμπρενοσθεν τοῦ Φρειδερίκου Βαρβαρόσσα ἐν τῇ Μονή Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου, τοὺς πολίτας μαχομένους ξὺν τῷ Ῥοδόλφῳ τῶν Ἁψβούργων κατά κλέπτας εὐγενείς τινας, τοὺς ἀστικούς ἀγώνας τοῦ έτους 1509, τὴν ὑποβολήν τοῦ άστεως ὑπό τὸν ἐκλέκτορα τῆς Μαγεντίας τῷ έτει 1664 καὶ τὴν τυράννιδα τοῦ αὐτοκράτορος τῶν Γάλλων, τὸν Ναπολέοντα (ἕως τοῦ ἔτους 1814).

Ἐκτός αὐτών ὑπάρχουν τρεῖς μικρότεροι πίνακες μετά τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου, τοῦ πολιούχου, ἀλληγορίαν τοῦ παλαιoτέρου πανεπιστημίου καὶ τὴν θεραπείαν τοῦ Πρωσικού βασιλικού ζεύγους ὑπό τῶν κατοικούντων τῆς Ἐρφούρτης τῷ έτει 1803.

Αἱ άλλαι τοιχογραφίαι ἐν τῷ κλιμακοστασίῳ καὶ εἰς τοὺς διαδρόμους ἐδημιουργήθησαν τῷ έτει 1889 ὑπό μαθητού τινος τοῦ Γιάνσεν, τοῦ Έντουαρτ Κέμπφερ (1858-1926, Eduard Kämpffer). Αύταὶ ἐν ἀντίθεσει τῶν έργων τῶν ζωγραφικών ἐν τῇ μεγάλῃ αἰθούσῃ ἐποιήθησαν ἐν λινώ. Δεικνύασιν σκηνάς μυθικάς περί τοῦ Τανχόυζερ καὶ τοῦ κόμιτος Φὸν Γλάϊχεν (von Gleichen) τοῦ δίς γαμήσαντος, ἀλλά καὶ περί τοῦ Ἰωάννου Φάουστ καὶ τοῦ Μαρτίνου Λουθήρου τοῦ καλουμένου μεταῤῥυθμιστού.

Πηγή[edit | edit source]

Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen (ed.): Kulturelle Entdeckungen. Thüringen. Band 3, 2010, ISBN 978-3-7954-2461-9, σ. 82-83

Σύνδεσμοι εξωτερικοί[edit | edit source]

Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τοῦ Δημαρχείου τῆς Ἐρφούρτης