Wp/gil/William Tyndale

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gilWp > gil > William Tyndale
William Tyndale

E bungiaki i Wales n 1494. E reirei n te Reirei ae te Oxford ao te Cambridge. E raira te Nu Tetemanti nakon te Ingiriti. E katauraoi koroboki aika tabu nakoia aomata nako ni kaoti reirei aika a kaairua ao taan kairiiri aika bubuaka n te aro. E katuaeaki ma n tiringaki n 6 Okitobwa 1536.