Jump to content

Wp/gil/Martin Luther

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gil
Wp > gil > Martin Luther
John Calvin

E bungiaki n 10 Nobembwa 1483, i Tiaman. E reirei n te Reirei ae Rietaata ae te Iuniwetiri of Erfurt ao Wittenberg. E kanimwi 95 iango ake e koroboki iaon mataroan te Castle Church ibukin rawana n reirei n te Aro ni Katorika n Rom, ni ikotaki ma te bwai ae a kakaraoia n tuangiia aomata bwa a na kabwaka mwane ibukin kabwaraan aia bure.

E mate n 18 Beberuare 1546.