Wp/gcf/Véritable Jésus Église

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gcf
Wp > gcf > Véritable Jésus Église

Sa nou ka kriyé la "Véritable Jésus Église" sé on légliz endépandan ki vin vwè jou a Pékin an Chine an 1917. Sé on lyannaj chinwa a on koté protèstan a légliz krétyèn ki koumansé grandi lè lanné 1900 rivé. Egliz-lasa ni 1,5 milyon fidèl asi Latè. Sé on légliz pantkotist, kivédi moun ka pòté onlo pòwtalans asi don a Lèspwi Sen. I ni dis lwa:

  1. Lèspwi Sen
  2. Batèm
  3. lavaj a sé pyé-la
  4. Sent Konminyon
  5. jou a Saba
  6. Jézikri: "Jézikri, on vèb ki vinn lachè, mo asi on kwè pou padon a sé péchè-la, i rouvine adan lavi an twazièm jou la-sa et i monté o syèl. On sèl sauvè pou mond-la, pou tala ki kréyé syèl épi latè sé li, li sé sèl bondyé ki vrè.
  7. Bib-la: Labib, évé vié épi nouvo testaman sé Bondyé ki inspiré-y, sé sèl vrè biten ki matjé et on lalwa pou tout krétien ki ka viv.
  8. Rédanpsyon: Sali la sé Bondyé ka ba-y li évé lafwa. Moun ki ka kwé dwèt rété évé Lespri pou vinn sen, pou onoré bondyé, pou enmé moun asi la tè."
  9. Légliz
  10. Monté a Notségnè jézikri