Wp/fvr/Ba̱rʉ́ŋábakuri Jɨrgɨ́ŋo

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fvr
Wp > fvr > Ba̱rʉ́ŋábakuri Jɨrgɨ́ŋo

Ba̱rʉ́ŋábakuri Jɨrgɨ́ŋo na Biritánía Tullêkʉŋo na Erlânda Rɨ́ɨkʉŋo, yé ba̱rʉ dítǐnjaari-ii ná Urúbba’ŋ dʉ́gʉ́ póíti. Na Urúbba’ŋ Sʉʉrʉtɨ́b’íŋ baaríŋa̱rɨ́ rɨ́ɨdʉ́gʉ́'íŋ karra póíti, Biritánia domnya appâ’ŋ ná Erlânda’ŋ domnya’ŋ a̱rɨ́ rɨ́ɨsǎba na domnyaŋa dokkéŋá suŋŋâ Ba̱rʉ́ŋábakuri Jɨrgɨ́ŋo-lé póíti. Na dééŋ lóó kɨlomítira sárrâbaŋa 242,500 péégél,  Ba̱rʉ́ŋábakuri Jɨrgɨ́ŋo da̱ldɨŋ-lé yé ba̱rʉ dítǐnjaari 78kʉŋo appâkʉŋo-ii. Na dog ba̱rʉ kwǎŋdiigiŋ appâkʉŋo 21kʉŋo-ii, in ayé-le 2016 kééŋ sʉʉrʉ́ŋkwa-sí míriŋa 65.5-si gánnin si káwe.

Ba̱rʉ́ŋábakuri Jɨrgɨ́ŋo-ii kʉrɨŋɨ́ŋebede’ŋ ba̱rʉ́ŋkuri-ii nás muruláŋdumbarru’ŋ jʉ́mbʉtáŋkuri kee. Na kuri ábakuri Sarlis ɨɨskʉŋo-ii, alá míŋ kí ʉróŋ 2022 ábakuri-ii. Ba̱rʉ́ŋábakuri Jɨrgɨ́ŋo'ŋ deemkuri na deem appâkʉŋo Lóndon-ii da̱ldɨŋ’íŋ deem na sôŋgoŋáŋorojáa’ŋ páŋgátʉró nás lóótʉʉmʉŋól kwǎŋdiigiŋ míriŋa 10.3-si kee. Ba̱rʉ́ŋábakuri Jɨrgɨ́ŋo ba̱rʉŋa oŋŋal-si kee, Ɨnjɨltára na Iskotlânda na Wɨ́lɨs na Erlânda rɨ́ɨkʉŋo. Marraŋ Ɨnjɨltára-ii nás kʉrroínni’ŋ kuriŋa kee, nyét kʉrroŋa kerker.

Ba̱rʉ́ŋábakuri Jɨrgɨ́ŋo'ŋ ba̱rʉ tʉmʉŋól-ii nás da̱ldɨŋ’íŋ jombóró appâkʉŋo ooskʉŋo kee, Tééréŋá Gábál Nyét’íŋ ere. Jombóró’ŋ sôŋgoŋáŋja̱rɨ́ irikʉŋo kee naŋ-si Dʉldɨ’ŋ Jʉtʉ́mó’ŋ Jarríŋdiigiŋ saasuŋá íríkʉŋo kee, ná da̱ldɨŋ-lé jarímó 16kʉŋo-ii. Jetéréŋásuŋŋâba̱rʉ díígkʉŋo kéŋá na ayéŋápíri 19kʉŋo na 20kʉŋo waar-lé da̱ldɨŋá'ŋ ba̱rʉka̱kkɨ́re saasuŋá kéŋá.

Urúbbáŋá’ŋ Jɨrgɨ́ŋó’ŋ ba̱rʉ togol ta̱bʉkʉŋo kéŋá na dééŋ waarkʉŋo na míŋ ayé 1973 Urúbbáŋá’ŋ Jʉmbʉrɨŋɨ́ŋgʉʉd’íŋ kwáŋdaara-lé kéŋá, bábará kwáŋjaáŋo ayé 2016 juróŋá-le Ba̱rʉ́ŋábakuri Jɨrgɨ́ŋo'ŋ arkáŋja̱bɨ́kwǎ 51.9% ka̱á̱ŋʉl áláŋ Urúbbáŋá’ŋ Jɨrgɨ́ŋó-sí kundía.