Wp/dng/Щинҗён

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dngWp > dng > Щинҗён
Jump to navigation Jump to search
Щинҗён.

Щинҗён (新疆; Xīnjiāng), чүанчын вый Щинҗён Уйгур Зыҗычү, шы җунхуа жынмин гунхәгуй щыбый бу ди йигә минзў зыҗычү, йәшы җунгуй лўды мянҗы ды йы да ди шын җы щинҗынчү. Зыҗычү йу щинҗён шын гэ җы, чынлы йү 1955 нян, шуфў выййү Урумчи́. Щинҗён зун мянҗы вый 160 дуә ван пинфон гунлы, йуэ җан җунгуй лўды мянҗы лю фын җы йы; лўды бянҗин щян да 5600 дуә гунлы, җан җунгуй бянҗе зун чондў сы фын җы йы. Щинҗён дымо вый “саншан җя лён пын”, җы йуню гошан йү пынды щёнҗян фынбу ди дўтә дыщин тәҗын. Нанбый лён дуан фынбе вый кунлун шанмэ хә а’эртэ шанмэ, эр хынгын җунбу ди тяншан шанмэ зә җён щинҗён даҗы фын вый җунга’эр пынды хә талымў пынды лён да буфын, хуә йы бый җён хә нан җён сўчын. Щяҗы говын, гуонҗо чунзў йыҗы җуйә вынча да ди чиху тәдян шыдә щинҗён чўчан гә лый йуҗы гуа гуә, жў щыхуншы, хамыгуа, шылю, пўто дын. Янжә ганзо ди чиху хә вындин ди гуонэ шуэййүан шы нан җён чынвый җунгуй зуэйда ди йуҗы мянхуа шынчан җыды. Щинҗён йәшы җунгуй йучи зыйүан зуэй фынфў ди шын чү җы йы, чўлён җан лўды зун чўлён җин сан фын җы йы, кәламайы йутян шы җунгуй щыбу зуэйда ди йутян.

Минчын[edit | edit source]

Лышы[edit | edit source]

Дылы[edit | edit source]

Гуйҗы щиншы[edit | edit source]

Вэҗё[edit | edit source]

Җинҗы[edit | edit source]

Жынку[edit | edit source]

Вынхуа[edit | edit source]

Шәхуэй[edit | edit source]

Хуанҗин[edit | edit source]

Тыйү[edit | edit source]

Кәҗы[edit | edit source]

Цанҗян[edit | edit source]

Цанко вынщян[edit | edit source]

Вэбу лянҗе[edit | edit source]