Wp/dng/Шыгә Датянмин

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dngWp > dng > Шыгә Датянмин
Jump to navigation Jump to search
Шыгә Датянмин.

Шыгә Датянмин (Яхўти йүян: עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת) - Лён пян шытушон щехади Хўдади шыгә да дынду (кан Җефон 20: 1-17).

Җысы Хўда фәхади хуа:

1. Чўгуә Вә ни ба данлинди хўдаму бә бэвон.
2. Ни җочў тяншон готуди, дишон хуэйҗәсы фи диниди хуәвар ги гәҗя са ёнзы ду бә зў, бә бэвон, е бә фусы таму.
3. Быйкар бә тифә Вәди минзы. Сый дан быйкар тифә Вәди минзы, Вә яндин зуйщин тани.
4. Ни ба шанбэди нэйитян бә вондё зэмусы ё ба җыгә гуйҗунди йитян зунхўни. Лю тян ни зў хуә, са сычин ду нын ган, кәсы ди чи тянсы Вә җянчўлэди шанбэ. Җы йитян напа сый.
5. Тэнэ ниди нён-лозы, җё ниди гуонйин жызы зэ Вә ги ни гихади дифоншон чынха чонйүанди.
6. Бә дасы жын.
7. Бә ган хўлонди гўнахар.
8. Бә ту сыса.
9. Ги жын бә дон җя гўва.
10. Бә нянжә данлин жынди фонзы, щифузы, нан-нү нў, ню, лү хуэйҗәсы данлинди са.