Wp/dng/Лохў дэ дацэди

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dngWp > dng > Лохў дэ дацэди
Jump to navigation Jump to search

Нэхурди гуонйиншон ю йигә ло лопәрни. Та ю йигә эрзыни. Таму җўди тэ чүндихын: чыди мә чыди, чуанди мә чуанди. Эрзы йитян зэ санни шу цэдини. Шу җи кунзы цэ, надо гэшон мэдё, мэщер чы-хә та зу хуэйлэли. Зу җымуҗя таму лёнгәр гуә гуонйиндини.

Йитян Эрли зэ санни шу цэчили. Лойуан ба йигэ Лохў канҗянли. Лохў зэ йигэ фу гынчян зандини, тади җуазы җядо фуязы литули. Җяди зунсы гунфу да, чүчи чүбудё җё тындун ба Лохў шуди ду сыдёдыйли. нянҗиншон дёди лён гур няплуй. Эрли манмар доли Лохў гынчянли. Лохў нянлуй дёшон ба та вондини, зущён фә:

Ни ба вэди мин җюха. Эрли бу җыдо зу сани. Тади щин ван, ю хэпа Лохў ба та чышон, ю кандн Лохў неҗон. Та сылёнди: — Вә ба җыгэ есынди мин җюхани, та данпа бу чы вә.

Лохў нянҗин бу шанди вон тадинн. Эрли манмар ба Лохўди җуазы ги фуязы литу чүчўлэ, ба шон щилиха, лян шуҗинзы бончўли. Лохў ги дацэди дянли йигә ту, дадади ханли ии шын фәди: Дацэди, вә ба ниди хо вонбудё. Вә ги ни бонмонни». Ба җыгә хуа фәба да го санни поли. Ба цэ нашон Эрли хуэйли. Ги ло нён ба җыгә йүхади сычин фәгили. Мамади фәди: Нэсы ниди йүнчи, ни ганли хо сычинли, хўда ги заму цыминни. Гуәли бу дуәди җызы. Йибян таму хили фиди сыхур вэту йуанзыни хәлынлынди щёнтуәли. Манмар да коншон халэ, Эрли чўчи канчили. Йиканса, йуанзыни занди йигэ да вў ню. Эрли мэ дун, са сычин. Мамади фәди: