Wp/dga/Baŋ ma n pɔlbo saŋ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dga
Wp > dga > Baŋ ma n pɔlbo saŋ

Boŋ tɔ dunɛɛ teŋ be pampana

Ka saa ba baŋ bie, ka bie meŋ baŋ saa

Te pampana nensaalba poɔroŋ ka te nɔŋ gaŋ vore

Ka neɛ maŋ ire, babie gɛrɛ ka ŋmenaa te kpɛ

Lɛ o naŋ na e kyɛ ka peɛloŋ siŋi poɔ meŋ gba ka awaa kpeɛŋaa

Ka Naaŋmen yoŋ naane baŋ

Ŋaa ka o na yɛ vulivuli,feerenyeɛ, a yɛ nyɛzɛ lɛɛŋ ansana ka boŋ kaŋ wa siŋi poɔ

O maŋ ire neɛzaa daŋ koŋ kyɛŋ soore fo iree laa

Kyɛ ka noba pa gɔɔ ane doloŋ

Kaŋa zaa daŋ inni kyɛ meŋ de tentɔle ŋmaa gba wa de za k'o ana wa yele bompaala yɛlɛɛ...

Bɔŋ na e lɛ di la bee pampana dunɛɛ?

Kyɛ fo vɛŋ ka o wa leɛ Naaŋmen toɔre

Ka dɔrebɔ ane banema laare gɔɔ ne doloŋ

A erɛ ka na baŋ ka o neɛ la

Ka kuori paale o zaa sɔloŋ yoŋ

Kyɛ o nyɛvore saŋ ka o maŋ boɔrɔ neɛ ka o yaŋ soore yelsoora gba kyɛ yeŋ ka o na nyɛ o

Kyɛ zenɛ o naŋ wa leɛ Naaŋmen toɔre bondirii la zie zaa ka ba di kpaare kyɛ ka a leɛ dobaare toɔre

Zenɛ o naŋ wa leɛ neŋ yuo

Zagela zaa maŋ kpɛ la o woɔpareŋ te tage voɔ a yi wa ne

Ka ba nyɛ lɛ o naŋ taa seŋ

Ka kaŋa zaa maŋ erɛ ka vi ta wa kpɛ o

Kyɛ o naŋ da voorɔ vi da kyebe

Pampana andunɛɛ, bonso ka te koŋ maŋ kaa o soba pɔge o kpeɛgaa saŋ?

Kyɛ ka wa leɛ poɔroŋ ka ba yɛ boɔrɔ yuori

Boŋ nimikponii la ka te zenɛ noba taa lɛ

A maŋ bɔ poɔroŋ gaŋ vore

A ba! Andunɛɛ yɛ vɛŋ ka te leɛ kaa puori

A nyɔge taa a baŋ taa noba, a taa taa

Kyɛ bare te nimikpuonii bee ka zukpuonii la

A ba ka a donɛɛ ŋa te wa daa la

Ka zagela zaa wa di bare o na leɛ gaa la be o naŋ yi wa

Adonɛɛ biiri woe, yɛ ta vɛŋ ka te nɔŋ poɔroŋ gaŋ vore.

Yɛ bareka.