Wp/dar/Россияла Байрахъла БархIи

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dar
Wp > dar > Россияла Байрахъла БархIи

Гьар дус августла 22-личиб нушала улкализиб, 1994 ибил дусла августла 20-личибадси РФ-ла Президентла Указ хьулчили буцили кабизахъурси Россияла Федерацияла Пачалихъла Байрахъла БархIи дурабуркIуси саби. 1991 ибил дусла августла 22-личиб РСФСР-ла Верховный Советла яргаличил ахIенси сессияличиб Россияла миллатла Байрахъла хIекьлизибси хIукму кьабулбарибсири. БегI гьалаб цIуба-хьанцIа-хIунтIена рангла байрахъ ахъбуцибсири Алексей Михайлович улкала пача сайхIели, 1668 ибил дуслизиб Голландияла инженер Давид Бутлерла бекIдешлиуб балкьаахъурси урусунала дявила «Орел» бикIуси гамиличиб. Ил гами сагаси байрахълиур архIяби дурадуркIули бахъхIи кахIелун, Волга хIеркIличибад Астраханьнизи баибхIели, ил Степан Разинна бархкьябани буцибсири ва цIали бигубсири. ХIябал рангла байрахъла «дудешлизи» Петр 1-ибил халвариб.

Тарих[edit | edit source]

1705-ибил дусла январьла 31-личиб илини дураибси Указ хIясибли, вачарла жура-журала гамурбачиб цIуба-хьанцIа-хIунтIена рангла байрахъ ахъбурцес гIягIнисири. 1712 ибил дусличи бикайчи баягъи илгъуна байрахъ дявила гамурбачибра ахъбурцусири, гIур биалли илала мер Андреевский байрахъли буциб. 1865 ибил дусла январьла 1-личиб Александр II-ибил пачала хасси Указ дурабухъун, ил хIясибли Россияла Пачалихъла ранганази халдариб цIудара — шала — хIунтIена (мургьила) ва цIуба рангани. Илдигъунти рангани сен чердикIибтирил балуси агара. Асубирар, баягъи Голландиялизивадси инженерли, «Орел» балкьарахъухIели гIеббурили биэсра. ИтхIели Голландиялизиб гамурбачиб хIунтIена-цIуба-хьанцIа рангла байрахъ ахъбурцусири. 1883 ибил дуслизиб пача Александр III-ибилли Петр I-ибилла байрахъ сагали ахъбурцахъес чеббариб. Байрахъла илдигъунти рангани чердикIнира баянбариб. Гьарил рангла мягIна лебси биъни багьахъурсири. ЦIуба ранг азаддеш ибси саби, хьанцIа ранг — Россия балтахъуси Богородицала, хIунтIена ранг — цIакьси пачалихъла. Илди рангани цархIилван баяндирутира леб: цIуба — асилдеш, хьанцIа — хIялалдеш, хIунтIена — урусла адамтачи хасти уркIецIи-ряхIму дирни. Байрахъла хасси аги кабизахъурсири 1896 ибил дуслизиб, пача Николай II-ибил бекIдешличи вакIес гьалаб. Юстицияла министерстволи багьахъурсири, миллатла байрахъ цIуба-хьанцIа-хIунтIенацун рангла биэс гIягIниси саби или. 1917 ибил дуслизиб чедибикибси Совет хIукуматли Россияла хIябал рангла байрахъ цархIилличи барсхIебариб. 1918 ибил дусла апрельла 8-личиб ВЦИК-ла большевикунала фракцияла заседаниеличив гъайухъунси Я.Свердловли Россияла миллатла байрахълизи дявила хIунтIена байрахъ халбарахъес маслигIятбариб. 70 дусличибра имцIали хIунтIена байрахъ черикIла байрахълизи халбирусири. 1993 ибил дусла декабрьла 11-личибадси РФ-ла Президентла Указличил РФ-ла Пачалихъла Байрахъла хIекьлизибси Кьяйда тасдикьбарибсири. 1994 ибил дусла августличиб Россияла Президент Ельцинна Указ хIясибли, Россияла Федерацияла пачалихъла Байрахъла БархIи кабизахъурсири. Ил байрам гьар дус августла 22-личиб дурабуркIуси саби.