Wp/cpx/Ga̍u-hōi Ló̤-mâ-ci̍

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cpxWp > cpx > Ga̍u-hōi Ló̤-mâ-ci̍
Jump to navigation Jump to search
Sâi Hing-hua̍ Báⁿ-uā-ci̍ siâ ē Cho̤̍ng Sa̤̍ Gi̍

Ga̍u-hōi Ló̤-mâ-ci̍ (教會羅馬字) sī A-pe̍ng Ce̍ng-cheng î-hā̤u sa̤-hng go̤h-ga lí Huá dé̤ng-ga̍u-seō ca̤̍-de̍ng gah te̤-héng ē gah cê̤ng Ló̤-mâ ci̍-beô (La-deng ci̍-beô) bia̍ⁿ-ing hng-a̍ng, Ga̍u-hōi Ló̤-mâ-ci̍ co̍i cô̤ sâng-saⁿ ṳ́ Ho̤h-ge̤̍ng Ō̤-meóng, Ō̤-meóng-uā Ló̤-mâ-ci̍ iū ga̤̍u Ō̤-meóng Bá-uā-ci̍ (Pe̍h-ōe-jī), ṳ́ 1850 néng ca̤̍-de̍ng. Cāi ca̤̍ ci-āu, le̤̍h-se̤̍h cheoh-hēng lâ̤u Ho̤h-ciu-uā, Néng-bo̤-uā, Dá̤u-ciu-uā, Hâi-náng-uā, Síng-ciu-uā, Pó-chéng-uā, Keh-ga-uā, Siō̤ng-hâi-uā, Tai-ciu-uā, Eong-ciu-uā, Guang-uā (Bah-giaⁿ-uā) dêng hng-ngé̤ng Ló̤-mâ-ci̍.