Wp/cop/ⲭⲗⲁⲣⲁ ⲧⲥⲉⲑⲭⲓⲛ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲭⲗⲁⲣⲁ ⲧⲥⲉⲑⲭⲓⲛ
ⲭⲗⲁⲣⲁ ⲧⲥⲉⲑⲭⲓⲛ ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1897

ⲛⲉⲭⲗⲁⲣⲁ ⲧⲥⲉⲑⲭⲓⲛ (`ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ Clara Zetkin) ⲡⲉ ⲟⲩⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ.

ⲟⲛϧⲥ[edit | edit source]

ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ ϯⲟⲩ `ⲛⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ 1857 ϧⲉⲛ ϥⲓⲧⲉⲣⲁⲩ (Wiederau) ϧⲉⲛ ⲥⲁⲝⲟⲛⲓⲁ. ⲁⲥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ ϫⲱⲧ `ⲛⲓⲟⲩⲛⲓⲟⲥ 1933 ϧⲉⲛ ⲁⲣⲭⲁⲛⲕⲉⲗⲥⲕⲟⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲥⲓⲁ.