Wp/cop/ⲡⲓⲉⲃⲧ (ⲑⲱϣ)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲡⲓⲉⲃⲧ (ⲑⲱϣ)
ⲡⲓⲟⲣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲙⲱⲥⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲛⲓϫⲉⲕϫⲓⲕ

ⲡⲓⲉⲃⲧ ⲟⲩⲑⲱϣ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ. ϣⲁϣϥ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⲉⲡⲁⲓⲑⲱϣ. ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲫⲁⲛⲓϫⲉⲕϫⲓⲕ.

ϩⲁⲛⲓⲉⲃ[edit | edit source]

 • ⲡⲁⲛⲟⲩⲡ ⲓⲉ ⲁⲡⲟϩⲉⲙⲁⲇ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: أبو حماد)
  • ϯⲁⲣⲁⲃⲓⲁ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: صفط الحنا)
 • ⲁⲡⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲓϣϯ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: ابو كبير)
  • ⲫⲁⲣⲃⲁⲓⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: هربيط)
  • ⲧϩⲁⲧⲁⲙⲟⲩⲛ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الدهتمون)
  • ⲥⲁⲃⲧⲣⲏⲥ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: سنتريس)
  • ⲧⲱϧⲓ ⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: طوخ القراموص)
 • ⲃⲟⲩⲧⲱ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الحسينية)
  • ⲕⲁϩⲃⲱⲛⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: قهبونة)
 • ⲙⲁⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الأبراهيمية)
 • ⲛⲓⲓⲟⲣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: القنايات)
 • ⲡⲓⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: القرين)
 • ⲙⲁⲛⲥⲉⲗⲁϩ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الصالحية الجديدة)
 • ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲥⲉⲕⲉⲣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: أولاد صقر)
 • ⲫⲁⲛⲓϫⲉⲕϫⲓⲕ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الزقازيق)
  • ⲡⲁⲛⲁⲓⲱⲥ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: بنايوس)
  • ϣⲁⲩⲡⲉⲕ ⲃⲁⲥⲧⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: شوبك بسطة)
  • ⲧⲉⲣⲱⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: طاروط)
  • ⲡⲓⲟⲙ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: البيوم)
  • ⲫⲉⲣⲥⲏⲥ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: فرسيس)
  • ⲡⲉϩⲏⲛⲉ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: بهناباي)
  • ϫⲉⲫⲣⲟ ϯⲛⲟⲩϩⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: كفر دنوهيا)
  • ⲧⲉⲣⲱⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: طاروط)
 • ⲫⲉⲗⲃⲉⲥ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: بلبيس‎)
  • ⲥⲉⲛϯⲛϩⲱⲣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: سندنهور)
  • ⲥⲉⲗⲉⲙⲉⲛⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: سلمنت)
  • ⲭⲗⲟⲙⲣⲏ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: قرملة)
  • ⲧϩⲁⲃⲓⲛ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: حفنا)
 • ϯⲉⲣⲃⲓ ⲛⲉϫⲉⲙ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: ديرب نجم)
  • ⲥⲁⲃⲟⲩⲣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: صافور)
  • ⲧⲉⲙⲃⲏϭ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: دبيج)
 • ⲫⲁⲕⲱⲥ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: فاقوس)
  • ⲡⲏⲓⲣⲱⲙ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: البيروم)
  • ⲕⲉⲛⲑⲏⲣ ⲓⲉ ⲣⲁⲙⲁⲥⲥⲏ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: قنتير)
 • ϩⲓϩⲓⲁ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: ههيا)
  • ⲛⲓϫⲉⲫⲣⲟ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الشبراوين)
 • ⲡⲓⲕⲁⲫⲁⲣ ⲥⲉⲕⲉⲣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: كفر صقر)
  • ⲥⲟⲛϫϩⲱ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: سنجها)
  • ⲧⲗⲏⲓϫⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: تليجة)
  • ϣⲉⲛⲏⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: أشنيط)
 • ϯⲃⲁⲕⲓ ⲓ̅ ⲛ̀ⲣⲁⲃⲓⲍⲱⲛ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: مدينة عشرة رمضان)
 • ⲡⲓⲙⲉϭⲧⲱⲗ ⲛ̀ϯⲁⲅⲟⲣⲁ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: مشتول السوق)
  • ⲛⲉⲃⲧⲏⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: نبتيت)
  • ⲧϩⲁⲙϣⲉ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: دهشا)
  • ϫⲉⲫⲣⲟ ⲫⲣⲏϣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: كفر إبراش)
 • ϯⲙⲟⲛⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲟⲩⲟ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: منيا القمح)
  • ⲥⲓⲛⲛⲉϩⲟⲩ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: سنهوا)
  • ⲡⲥⲉⲛϩⲱⲟⲩⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: سنهوت)
 • ⲙⲁⲛϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲁⲡⲟⲩ ⲟⲩⲙⲁⲣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: منشاه ابوعمر)
 • ϫⲁⲛⲏ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: صان الحجر)